Sök

Berndt Kjessler 2024

Nu är det dags att återigen fundera över nomineringar till ovanstående pris som ska gå till: 

"En person, som i Berndt Kjesslers anda gjort berömliga insatser för undervisning och utveckling inom obstetrik och gynekologi"

Skicka motivering till kansliet@sfog.se
innan 12/6.


Vad kan nu passa bättre än att återigen lyfta och hylla förra årets pristagare!

 

Karin Pettersson

Motivering:
Karin har under många år lett och utvecklat perinatal-ARG till en aktiv nationellt samordnande kunskapsbank för Sveriges obstetriker och barnmorskor. Under pandemins första år 2020 var hon en ovärderlig trygg resurs för Sveriges obstetriker under SFOGs webträffar när vi inte visste vidden av vad som komma skulle.  Med sitt engagemang i Inf-preg och i akademin, med fötterna stadigt på förlossningsgolvet, har Karin alltid levererat.  Att hon oförväget delar med sig av sin kunskap med både stringens och humor är i allra högsta grad en gärning i Berndt Kjesslers anda. 

Se listan över tidigare pristagare här >>