Sök

SFOG Utveckling AB

Organisationsnummer: 559076-6431

 

Bolaget bildades 2016 i syfte att erbjuda ett komplett paket av ST-kurser som är anpassat efter våra ST-läkares behov utifrån gällande ST-förordning. Bolaget är ett aktiebolag som är helägt av SFOG Förening som är en ideell förening. Bolaget har inga egna anställda eller lokaler utan köper in tjänsten Kansli från SFOG Förening. Bolaget ger inte heller kurserna i egen regi utan köper in denna tjänst från externa kursgivare vilka kan vara kliniker eller andra bolag. Utbudet av kurser följer de medicinska delmålen i Socialstyrelsens författning. Kursutbudet utformas och anpassas av  SFOGs Utbildningsnämnd i samråd med SFOG ARGrupper. Bolagets finanser redovisas på SFOGs årsmöte av SFOGs skattmästare som också skriver en kommentar om detta i Kvinnoläkaren nr 3 varje år.

Här följer ett utdrag från Bolagsverket med mer formell beskrivning av bolaget:

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget är ett aktiebolag, vilket är helägt av SFOG förening. Bolaget ska leverera kompetensutbildning, kurs- och konferensverksamhet, framställande av referensmaterial främst inom obstetrik och gynekologi samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Styrelse

Till VD utses skattmästare i SFOG förening.

Till Ordförande utses ordförande i SFOG förening.

Till Övrig ledamot utses utbildningssekreterare i SFOG förening.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.
Firman tecknas två i förening av: ledamöterna.
Firman tecknas ensam av: externa firmatecknaren.
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman: beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Mötesordning

Till ordinarie styrelsemöte kan någon i styrelsen kalla oberoende av varandra.

Till ordinarie årsstämma kallas en gång om året, i samband med detta beslutas om eventuell aktieutdelning.