Sök

SFOG-dagen 27/8 2020

Pga Corona ställdes veckan in och istället hölls ett endagars digitalt möte.

Presentation


Program

Registrering, försnack

8.00-8.15

 

Information  och lärdomar  Mödradödsfall i Sverige från föregående år

8.15-9.15

 

MM-ARG

SFOGs årsmöte  

 

 9.30-11.00

 

Omröstningarna sker via Zoom 

Kallelse och agenda finns i Kvinnoläkaren från maj

Lärdomar och nya data,  obstetrik och COVID-19

11.15-12.00

Kollegor från Perinatal- ARG, 

Graviditetsregistret, Inf-preg

Lunch, fritt samtal

12.00-12.30

 

 

SFOGS Fackliga symposium  Svåra händelser i vården:
Hur tänker IVO om gynekologi och obstetrik?
Presentation av POS-ARGS råd, handlingsplan kring kollegialt stöd

12.30-14.00 

 

SFOGs fackliga sekreterare Helena Kopp Kallner

IVO Lovisa Wijk

POS-ARG Ana Maria Whitmer Jacobsson

 

Kvalitetsymposium, SFOGs årsrapport- Målvärden, vad ska vi göra med dem?
Lärdomar från Bristningsregistret

14.00-15.00

SFOGS kvalitetssekreterare, Marie Vikström Bolin Registerhållare för Bristningsregistret, Eva Uustal

Avslutning av det allmänna programmet , mingel

15-15.30

SFOGs medlemmar

Riks ARG

Ove

Axelsson

  

Kvalitetsregistermöte Marie

Vikström

Bolin

 

15.30-17 

 

RIKS-ARG är för ARG och intressegruppernas ordförande och sekreterare, styrelsen

 

Kvalitetsregistermötet är för register-hållare