Sök

 

- 2023 års OGU-pris gick till Åsa Heldestad i Örnsköldsvik. Priset är till för att uppmärksamma personer för sina goda insatser gällande utbildningen av juniora kollegor. Det delas ut varje år i samband med SFOG-veckan. Stort grattis Åsa!

- Under februari månad kommer 2024 års OGU-enkät skickas ut till alla medlemmar. Enkäten som skickas ut vartannat år är ett viktigt verktyg för att synliggöra ST-läkarnas upplevelse av sin utbildning och resultaten är centrala i utformningen av OGU:s fokusområden. Se resultaten från 2022 års enkät här.

- OGU arbetar just nu med att skapa en version av Läkarappen som är anpassad för ST-läkare inom obstetrik/gynekologi. Snart kommer det bli enklare att hålla koll på sina kurser, randningar, medsittningar och genomförda ingrepp för alla OGU-medlemmar!

Internationellt:

Webinarium med NFYOG 21/3 - håll utkik här och på vår instagram för mer info!