Sök

GDPR

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

 

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018
och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att kraven på hur företag och föreningar får
behandla dina personuppgifter blir hårdare. Den nya lagen innebär att du som kund och medlem har ett antal
rättigheter.


Det är viktigt för oss på SFOG att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi
öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.


SFOG registrerar uppgifter om medlemmars namn, adress, telefonnummer, e-postadress för föreningens
administration. Vi samlar också in nödvändigt uppgifter för att registrera vilka medlemmar som deltar i olika ST
och SFOG utbildningar och även några få möten. SFOG samlar in uppgifter om vilka som är Verksamhetschefer
och Studierektorer vid kvinnokliniker i Sverige. Vi samlar också in uppgifter vilka som är professorer.
Personnummer registreras för att på ett säkert sätt kunna identifiera medlemmarna. Personnummer används
inte som medlemsnummer.


Uppgifterna används för identifiering, kommunikation, fördelning av kursplatser, utskick av Medlemsbladet och
ARG-rapporter.