Sök

Stockholm 2024-06-04


Bästa verksamhetschefer och medlemmar i SFOG!

Merparten av landets regioner och kliniker brottas idag med dålig ekonomi och betydande besparingskrav. I många regioner har även stora sparbeting lagts på utbildning och fortbildning där framför allt fortbildningen tenderat att få stora neddragningar. SFOG står för en betydande del av de fortbildningsaktiviteter som erbjuds landets obstetriker/gynekologer och även barnmorskor.

Vi får även nu allvarliga signaler om att anmälningarna till årets SFOG-vecka är färre än förväntat... SFOG-veckan är vår specialitets stora vetenskapliga möte som erbjuder fantastiska möjligheter till bred fortbildning och kollegial samverkan. Kostnaden för deltagande är också jämförelsevis låg.

Att arrangera SFOG-veckan är ett stort åtagande och många medlemmar avsätter mycket egentid för att förbereda såväl själva mötet som innehållet i mötet. Det kommer ett stort antal internationella föreläsare.

För att kunna fortsätta att erbjuda SFOG-veckan är det av stor vikt att landets obstetriker och gynekologer deltar.

Vi vill med detta brev understryka betydelsen av SFOG-veckan och önskar att ni prioriterar denna möjlighet till utbildning och fortbildning och genom er verksamhets deltagande också bidrar till den fortsatta utvecklingen av svensk obstetrik och gynekologi.  Vi ser också gärna att ni som verksamhetschefer vid behov driver frågan om möjlighet till deltagande i fortbildningsaktiviteter såsom SFOG-veckan lokalt och regionalt.

Styrelsen och organisationskommittén har för att öka möjligheten att delta i SFOG-veckan förlängt tiden för anmälan med ”early bird” till 20 juni.

 

Bästa hälsningar,

 

För SFOGs styrelse,

Christer Borgfeldt

Ordförande i SFOG