Sök

Forskning inom SFOG

SFOG jobbar aktivt för att lyfta forskning inom Gynekologi och Obstetrik i Sverige.

 
Forskning inom Obstetrik och Gynekologi bedrivs numera i stort sett på varje kvinnoklinik i landet. En viktig utveckling under de senaste åren har varit en större tyngdpunkt på multicenter-studier och stora nationella projekt. Ett viktigt nav i detta är SNAKS som bidrar med granskning av protokoll och ett upparbetat nätverk med kliniker som kan bidra i datainsamling.

SFOG har en vetenskaplig nämnd, med representation från samtliga universitet. SFOG-veckan är vår viktigaste mötesplats, där kan du delta med Posters och vi utser också årets avhandling inom Gyn och Obstetrik.

Specifika fonder finns som på nationell nivå stöder forskning inom obstetrik och gynekologi. Dit hör:

Lena Wäpplings stiftelse https://sv.lenawfoundation.com/ (Ansökan 1 Okt - 15 Dec)

1,6 miljonersklubben har också fått donationer som de närmaste åren kommer att stötta forskning inom endometrios och hjärt-kärlsjukdom hos gravida kvinnor.

Vetenskapsrådet har numera en egen beredningsgrupp för kvinnors och barns hälsa.

NFOG-fonden har öppnat upp för forskningsansökningar för nordiska forskningsprojekt. Stiftelsen får just nu väldigt få ansökningar. https://nfog.org/fund/