Sök

Forskning inom SFOG

SFOG jobbar aktivt för att lyfta forskning inom Gynekologi och Obstetrik i Sverige.

 
Forskning inom Obstetrik och Gynekologi bedrivs numera i stort sett på varje kvinnoklinik i landet. En viktig utveckling under de senaste åren har varit en större tyngdpunkt på multicenter-studier och stora nationella projekt. Ett viktigt nav i detta är SNAKS som bidrar med granskning av protokoll och ett upparbetat nätverk med kliniker som kan bidra i datainsamling.

SFOG har en vetenskaplig nämnd, med representation från samtliga universitet.

Specifika fonder finns som på nationell nivå stöder forskning inom obstetrik och gynekologi. Dit hör:

Lena Wäpplings stiftelse https://sv.lenawfoundation.com/

1,6 miljonersklubben har också fått donationer som de närmaste åren kommer att stötta forskning inom endometrios och hjärt-kärlsjukdom hos gravida kvinnor.

Vetenskapsrådet har numera en egen beredningsgrupp för kvinnors och barns hälsa.

NFOG-fonden har öppnat upp för forskningsansökningar för nordiska forskningsprojekt. Stiftelsen får just nu väldigt få ansökningar. https://nfog.org/fund/