Sök

ST-utbildning

21-05-03 - SFOG har beslutat ändra anmälningsförfarandet för ST-kurserna för att tydliggöra att huvudansvaret för utbildningen ligger hos ST-läkaren tillsammans med dennes studierektor och verksamhetschef, se dokument "Förändring av anmälan till ST-kurser

ST Kurserna finner du enklast i "ST Kurskalendern" till vänster.
Kurser januari till mars 2021 ges digitalt (undantag BKT Kurser)

Kurser fr o m 1 april får kursledarna själva bestämma i vilken form kurser
ges under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.


Information om kurserna VT-22 kommer finnas från mitten av juni och anmälan öppnar under v. 36.

OBS! Kursanmälan är bindande. Avbokningsregler finner du längst ner på sidan.ST Kurser 

Socialstyrelsens föreskrifter för ST stipulerar att ST-läkaren ska ha kurs som lärandemetod för tio (av tolv) olika specialitetsspecifika delmål. Då huvudmännen inte på något sätt kan tillgodose att detta regelverk tillgodoses, dvs man ger inte tillräckligt antal kurser, har ST-läkarna i flertalet fall måst förlita sig till att platser finns inom ramen för SFOGs kursutbud. 

För ST finns nu i samarbete mellan socialstyrelsen och SFOG elva kursämnen för kurser under ST framtagna. Dessa kursämnens mål är avstämda mot målen för ST och kursämnena är skräddarsydda för ST-läkare.

Vilka kursämnena är och när de passar under ST-utbildningen kan du se i dokumentet Delmål ST-kurser.

VIKTIGT!

  • När man börjar närma sig specialistkompetens, kan det vara klokt att höra med kansliet i tid, så man hinner med alla kurser.

 

Ellika Andolf                     Michael Algovik

Utbildningssekreterare      Ordförande SFOG