Sök

ST-utbildning

Ansökan för ST kurser har nu stängt. Tyvärr blev det inte obligatoriskt att fylla i antal ST genomförda månader av ST samt antal redan genomförda kurser i anmälningsformuläret. Eftersom dessa uppgifter behövs för att prioritera kursplatserna så behöver kansliet att be berörda ST läkare att komplettera sin anmälan. Alla berörda ST läkare kommer att få ett mejl inom ett par dagar till den e-post man uppgav i anmälan. Vänligen håll utkik i brevlådan, inklusive SPAMlådan! 

Detta innebär ett merarbete som tyvärr fördröjer beskeden om antagning till kurser med ca två veckor, från den 27 mars till 10 april. Vi ber alla om ursäkt för de eventuella svårigheter som uppstår. Vid frågor är ni välkomna att mejla antingen kansliet@sfog.se eller sofie.graner@sfog.se

 

 

OBS VIKTIG Information om Kursansökan ST kurser för Hösten 2024

Pga tekniska utmaningar kommer vi inte att kunna använda nedan antagningssystem för höstterminen 2024. Vi planerar att införa detta system from VT 2025. För höstterminen 2024 gäller samma riktlinjer som tidigare. Detta innebär att varje ST läkare söker de kurser som passar hen i förhållande till genomförd längd på ST. SFOG rekommenderar att man söker maximalt 3 olika kurstillfällen. Plasterna på kurserna kommer att fördelas utifrån antal fullgjorda månader på ST per 1 februari 2024. Vid samma antal månader kommer den ST läkare med minst antal genomförda kurser att ges företräde. Vid frågor är ni välkomna att kontakta utbildningssekreterare Sofie Graner. Sofie.graner@sfog.se

ST Kurserna finner du enklast i "ST Kurskalendern" till vänster

 

Anmälan till ST kurser from HT 2024

SFOG har ett ansvar att tillse att det finns ett adekvat utbud av de 11 c-målskurserna för ST läkare varje termin. Varje ST läkare behöver gå 11 kurser under loppet av ca 5 år (dvs 10 terminer). Det betyder att för enskild ST läkare är det optimala 1 kurs per termin, samt en termin med 2 kurser. I praktiken blir det sannolikt en kurs per termin och 2-3 terminer med 2 kurser vardera. Målsättningen för SFOG AB är att alla ST som söker kurs skall få minst en kurs per termin.

Kursansökan ST kurser
När kursutbudet är klart läggs all information om planerade kurser ut vecka 24 för vårkurserna nästföljande år resp. vecka 50 för höstkurserna.

Anmälan öppnar onsdagen i vecka 36 för vårkurserna resp. onsdagen i vecka 8 för höstkurserna.

Vid anmälan får ST-läkaren ange
a. hur många månader (sammanlagd heltid, föräldraledighet och tjänstledighet borträknad) av ST som hen har fullgjort vid 1 februari (för HT antagning) och 1 augusti för (VT antagning)
b. hur många kurser hen genomfört vid fullgjort vid 1 februari (för HT antagning) och 1 augusti för (VT antagning)
c. prioritering 1-5 av de sökta kurserna

Kursanmälan stängs efter 2 veckor och då sker en fördelning efter hur lång tjänstgöringstid (i månader) man har fullgjort av sin ST så de med längst tjänstgöringstid prioriteras till kursplats. I den situation flera ST-läkare har samma antal fullgjorda månader prioriteras den med minst antal genomförda kurser (från SFOG’s kurspaket). Målsättningen är att alla som söker kurser skall få minst en kurs per termin. 

* Besked om kursplats ges inom 3 veckor och är då bindande.
* De kurser som inte blir fulltecknade kommer läggas ut igen på hemsidan med förnyad möjlighet att anmäla sig.

ST-läkaren och studierektorn gör förslagsvis tillsammans en planering över vilka kurser som kan vara lämpliga och i vilken ordning de ska genomföras. Till hjälp för denna planering rekommenderas att man använder dokumenten Delmål ST-kurser och Kursbeskrivning som finns på hemsidan (SFOG.se/Utbildning/ST-utbildning). På så vis kan man göra en bättre och individuell planering för att anpassa till ledigheter, sidotjänstgöringar mm

Om en kurs blir kraftigt övertecknad kommer vi försöka arrangera ytterligare en kurs.

Den jourförberedande kursen kommer även i fortsättningen ligga utanför detta anmälningsförfarande då de fylls med nya ST-läkare efterhand som de börjar sin tjänstgöring

2023-12-13
Sofie Graner, SFOG UTB sekreterare