Sök

ST-utbildning

21-05-03 - SFOG har beslutat ändra anmälningsförfarandet för ST-kurserna för att tydliggöra att huvudansvaret för utbildningen ligger hos ST-läkaren tillsammans med dennes studierektor och verksamhetschef, se dokument "Förändring av anmälan till ST-kurser". 

ST Kurserna finner du enklast i "ST Kurskalendern" till vänster.

Kurser fr o m 1 april får kursledarna själva bestämma i vilken form kurser
ges under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.

Information om kurserna VT-22 finns på hemsidan från mitten av juni och anmälan öppnar under onsdag v. 36. 
Kursanmälan stängs efter två veckor, onsdag den 22 september. Besked om antagning lämnas inom tre veckor efter detta datum via, e-post, och är då bindande. Därefter läggs lediga kursplatser ut igen för anmälan. 

OBS! Kursanmälan är bindande. Avbokningsregler finner du längst ner på sidan.
Rekommendationen är att varje ST-läkare anmäler sig till max två kurser per termin.


ST Kurser 

Socialstyrelsens föreskrifter för ST stipulerar att ST-läkaren ska ha kurs som lärandemetod för tio (av tolv) olika specialitetsspecifika delmål. Då huvudmännen inte på något sätt kan tillgodose att detta regelverk tillgodoses, dvs man ger inte tillräckligt antal kurser, har ST-läkarna i flertalet fall måst förlita sig till att platser finns inom ramen för SFOGs kursutbud. 

För ST finns nu i samarbete mellan socialstyrelsen och SFOG elva kursämnen för kurser under ST framtagna. Dessa kursämnens mål är avstämda mot målen för ST och kursämnena är skräddarsydda för ST-läkare.

Vilka kursämnena är och när de passar under ST-utbildningen kan du se i dokumentet Delmål ST-kurser.

 

Ellika Andolf                     Michael Algovik

Utbildningssekreterare      Ordförande SFOG