Sök

Information till ST Kursledare

********************************************

Kursgivare utses av AR-grupperna. Nya intresserade kursgivare ombedes därför vända sig till respektive AR-grupp. 

De som redan arrangerat kurs kontaktas av kansliet inför nästa kurstillfälle. 

Övriga information för kursgivare finns i dokumenten "Ramar", "Urval av kursledare", "Tidscykel", "Budget" och "Deklaration av jäv"

 
********************************************

Delmål - Kursintyg

Kursledaren bestämmer själv vilka delmål som skall ingå. Intyget skall innehålla de delmål man verkligen berört. Man behöver inte täcka allt. Socialstyrelsen anser att kunskap kan inhämtas på andra sätt än via kurs. 

Sofie Graner
Utbildningsansvarig