Sök

Information till ST Kursledare

 

Hej alla kursledare!

 

Nu skall ni äntligen få besked om hur vi skall göra med ST-kurserna under november och december.

Styrelsen beslutade vid sitt sista möte att kurserna under november-december 2020 skall gå fysiskt under förutsättning att man kan fylla de krav som gäller från Folkhälsomyndigheten vid kurstillfället. Om man inte kan uppfylla dessa krav skall kursen ges digitalt.

Hör av er till mej eller kansliet om ni har några frågor.

Hälsningar Ellika Andolf
Utbildningssekreterare

 *******************************************

Kursgivare utses av AR-grupperna. Nya intresserade kursgivare ombedes därför vända sig till respektive AR-grupp. 

De som redan arrangerat kurs kontaktas av kansliet inför nästa kurstillfälle. 

Övriga information för kursgivare finns i dokumenten "Ramar", "Urval av kursledare", "Tidscykel", "Budget" och "Deklaration av jäv"

 
********************************************

Delmål - Kursintyg

Kursledaren bestämmer själv vilka delmål som skall ingå. Intyget skall innehålla de delmål man verkligen berört. Man behöver inte täcka allt. Socialstyrelsen anser att kunskap kan inhämtas på andra sätt än via kurs. 

Ellika Andolf
Utbildningsansvarig