Sök

Arbets- och referensgrupper

SFOG har ett stort antal arbets- och referensgrupper, (ARG) som bevakar utvecklingen inom små och stora områden inom specialiteten. Arbetsgrupperna tar fram skrifter med senaste rön och rekommendationer, och kan författa nationella råd och riktlinjer inom sina områden. Alla medlemmar i SFOG är välkomna att delta i arbetet, från nybliven ST till professor! Arbetet samordnas av Arbets - och Referensgrupp UtvecklingSamordnare -ARGUS.


Dokument:

 

 Arbets- och Referensgruppen för Kalendarium ARG

Arbets- och Referensgruppen för Benign gynekologisk kirurgi - BENK-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Cervixcancerprevention - C-ARG

 • Ordförande
  • Kristina Elfgren
  • PO Gynekologi/Reproduktion, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Stockholm
  • Tfn: Tel 08-58587528
  • kristina.elfgren@ki.se

Arbets- och Referensgruppen för Diabetes-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Endokrinologi - ENDOKRIN-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Endometrios - ENDOMETRIOS-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Etik - ETIK-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Familjeplanering - FARG

Arbets- och Referensgruppen för Fertilitet- Ofrivillig Barnlöshet - FERT-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Global - GLOBAL-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Hemostasrubbningar - HEM-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Mödra-Mortalitet - MM-ARG

 • Ordförande
 • Sekreterare

Arbets- och Referensgruppen för Perinatologi - PERINATAL-ARG

Arbets- och Referensgruppen för PREEKLAMPSI-ARG

 • Ordförande
  • Lina Bergman
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
  • 416 50 Göteborg
  • Tfn: 0707920780
  • Lina.bergman.2@gu.se
 • Sekreterare
  • Joline Asp
  • Kvinnokliniken Nyköpings Lasarett
  • 61185 Nyköping
  • Tfn: 0738306617
  • joline.asp@kbh.uu.se

Arbets- och Referensgruppen för Psykosocial Ob/Gyn samt Sexologi - POS-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Reuma-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Robson-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Tonårsgynekologi - TON-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Gynekologisk tumörkirurgi med Cancervård - TUMÖR-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Ultraljudsdiagnostik - ULTRA-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Urogynekologi - UR-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Vulva -VULV-ARG