Sök

Kvalitetsnämnden

Kvalitetsnämndens ledamöter

 

Ordförande:
 

Kristina Nordquist
Östersunds Sjukhus
kristina.nordquist@sfog.se

 

Mats Löfgren
Obstetrik o Gynekologi / Kvinnokliniken
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Mats.Lofgren@obgyn.umu.se

 

Olof Stephansson
Karolinska Universitetssjukhuset/Visby Lasarett
olof.stephansson@ki.se

 

Bengt Andrae
Kvinnokliniken
Gävle/Sandviken länssjukhus
bengt.andrae@lg.se

  

Eva Uustal
Kvinnokliniken
Linköpings Universitetssjukhus 
Eva.Uustal@lio.se