Sök

Kvalitetsnämnden

Kvalitetsnämndens ledamöter

 

Ordförande:
 

Linnéa Lindroos
Kvalitetssekreterare SFOG styrelse
Sahlgrenska Östra Sjh Göteborg
linnea.lindroos@sfog.se 

 

Bristningsregistret Eva Uustal eva.uustal@gmail.com
Graviditetsregistret Michaela Granfors michaela.granfors@sll.se
GynOp-registret Maud Ankardal maud.ankardal@regionhalland.se
Kvalitetsreg. för cervixcancerprevention Joakim Dillner joakim.dillner@ki.se
Kvalitetsreg. för assisterad befruktning, Q-IVF Christina Berg christina.bergh@vgregion.se 
Kvalitetsreg. för gynekologisk cancer, INCA Pernilla Dahm-Kähler pernilla.dahm-kahler@gu.se