Sök

Vetenskapliga nämnden

Vetenskapliga nämnden instiftades 2012 som ett forum för diskussion och beslutsstöd för den vetenskapliga sekreteraren. Alla lärosäten ska vara representerade. Nämnden består av följande ledamöter: Kontaktuppgifter finns nedanför bilderna.

Inger Sundström Pooroma, vetenskaplig sekreterare SFOG, Dr Uppsala Universitet

 

Christina Bergh, professor Göteborgs universitet

CB
Kerstin Nilsson, docent Örebro Universitet kerstin nilsson Kristina Gemzell Danielson, professor Karolinska institutet kristina G
   

Matts Olovsson, professor Uppsala universitet

mats Preben Kjölhede, professor Linköpings universitet preben
   

Stefan Hansson, professor Lunds universitet

stefan H Annika Idahl
Docent
Umeå Universitet

       

Ordförande:
Inger Sundström
Kvinnokliniken 
Uppsala Universitetssjukhus
751 85 Uppsala
Tfn :018-611 57 64
inger.sundstrom@kbh.uu.se

Matts Olovsson
Kvinnokliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala 
Tel. 018-611 57 51
matts.olovsson@kbh.uu.se

Christina Bergh
Avd för Obstetrik och Gynekologi, Inst för kliniska vetenskaper,
Göteborgs universitet,
Kvinnosjukvården
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg 
Tel. 031-342 10 00
christina.bergh@vgregion.se

Kerstin Nilsson
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro 
Tel. 019-6022389
kerstin.nilsson@orebroll.se

Kristina Gemzell Danielsson
Kvinnokliniken
Karolinskauniversitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm 
Tel. 08-517-72128
 Kristina.Gemzell@ki.se

Preben Kjölhde
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping 
Tel. 010-103 3187
preben.kjolhede@liu.se

Stefan Hansson
Institutionen för Obstetrik och Gynekologi
BMC-C14
Lunds universitet
221 85 Lund
Tel. 046-2223011
Stefan.Hansson@med.lu.se

Annika Idahl
Institutionen för klinisk vetenskap
Obstetrik och gynekologi

Umeå universitet
901 85 Umeå
Tel. 090-786 73 18