Sök

Vetenskapliga nämnden

Vetenskapliga nämnden instiftades 2012 som ett forum för diskussion och beslutsstöd för den vetenskapliga sekreteraren. Alla lärosäten ska vara representerade. Nämnden består av följande ledamöter: Kontaktuppgifter finns nedanför bilderna.

Ann Josefsson, vetenskaplig sekreterare SFOG, Dr Linköpings Universitet

 

Bo Jacobsson, professor 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jan Brynhildsen, professor, Örebro Universitetssjukhus Kristina Gemzell Danielson, professor Karolinska institutet kristina G
   

Matts Olovsson, professor Uppsala universitet

mattor Marie Blomberg, professor Linköpings universitet
   

Stefan Hansson, professor Lunds universitet

stefan H Annika Idahl
Docent
Umeå Universitet

       

Ordförande:
Ann Josefsson
Kvinnokliniken 
Linköpings Universitetssjukhus
581 85 Linköping
Tfn :070 - 368 58 58
ann.josefsson@sfog.se


Matts Olovsson
Kvinnokliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala 
Tel. 018-611 57 51
matts.olovsson@kbh.uu.se

Bo Jacobsson
Kvinnokliniken
SU/Östra
416 85 Göteborg 
Tel.
bo.jacobsson@obgyn.gu.se

Jan Brynhildsen
Örebro Universitetssjukhus
701 85 Örebro 
Jan.Brynhildsen@oru.se

Kristina Gemzell Danielsson
Kvinnokliniken
Karolinska universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm 
Tel. 08-517-72128
 Kristina.Gemzell@ki.se

Marie Blomberg
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping 
Tel. 013-288956
Marie.Blomberg@liu.se

Stefan Hansson
Institutionen för Obstetrik och Gynekologi
BMC-C14
Lunds universitet
221 85 Lund
Tel. 046-2223011
Stefan.Hansson@med.lu.se

Annika Idahl Institutionen för klinisk vetenskap Obstetrik och gynekologi
Umeå universitet
901 85 Umeå
Tel. 090-786 73 18
annika.idahl@umu.se