Sök

Diagnoshandboken

 -----------------------------

Nya koder från 230101 enl socialstyrelsen:

DM028

Abdominell aortakompression, t.ex. vid postpartumblödning

DM032

Planerad och genomförd hemförlossning utan sjukhusvård

DM033

Planerad hemförlossning, överförd till sjukhus under förlossningen före barnets födelse

DM034

Planerad hemförlossning, överförd till sjukhus efter barnets födelse

AK116

Transperinealt ultraljud bäckenbotten

 -----------------------------

Det viktiga arbetet som Karin Pihl under så många år har gjort med diagnoshandboken har nu säkrats en fortsättning genom att Charlotte Greppe kommer bevaka den Gynekologiska delen. Dessvärre har vi trots mycket letande inte lyckats hitta någon som är beredd att axla frågor kring Obstetrik. Är du intresserad så hör av dig till kansliet.

 

Diagnoshandboken 2020 (PDF-format)