Sök

Utbildningsnämndens ledamöter

Ellika Andolf, Utbildningssekreterare
Karolinska Institutet
Danderyds Sjukhus
182 88 Danderyd 
08-123 550 00
Ellika.andolf@ki.se

Sophie Graner
BB Stockholm
070-684 92 39 
sofie.graner@bbstockholm.se

Karin Hildén, ansvarig för specialistexamen 2017
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset i Örebro
701 85 Örebro
019-602 10 00
karin.hilden@regionorebrolan.se

Marie Bixo
Kvinnokliniken
Umeå Universitetessjukhus
marie.bixo@umu.se

Lina Bergman
Diagosvägen 15
416 50 Göteborg
070-7920780
Lina.Bergman.2@gu.se

Sofia Pihl
Linköpings Universitetssjukhus
581 85 Linköping
Sofia.Pihl@regionostergotland.se

Anne Örtqvist
Verksamhet obstetrik och gynekologi
St:Göransgatan 5
62155 Visby
073-7355309
Anne.Ortqvist@ki.se

Caroline Lyssarides
Höglandssjukhuset i Eksjö
caroline.lyssarides@rjl.se

Jenny Immerstrand, SPUR Samordnare
KK/Östra Sjukhuset/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
jenny.immerstrand@vgregion.se

Sahruh Turkmen
Umeå Universitet
Sundsvalls sjukhus
851 86 Sundsvall
sahruh.turkmen@umu.se

Charlotte Dahlbäck
Skånes Universitetssjukhus
Charlotte.Dahlback@skane.se

Stavros Iliadis
Kvinnosjukvården
Akademiska Sjukhuset
75185 Uppsala
stavros.iliadis@akademiska.se