Sök

Utbildningsnämndens ledamöter

Ellika Andolf, Utbildningssekreterare
Karolinska Institutet
Danderyds Sjukhus
182 88 Danderyd 
Tel: 08-123 550 00
Ellika.andolf@ki.se

Sophie Graner, Kontaktperson för studierektorsnätverket inom SFOG (SNÄV)
BB Stockholm
Tel: + 46 (0)70-684 92 39 
sofie.graner@bbstockholm.se

Karin Hildén, ansvarig för specialistexamen 2017
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset i Örebro
701 85 Örebro
Tel: + 019-602 10 00
karin.hilden@regionorebrolan.se

Verena Sengpiel 
Kvinnokliniken/Östra
Journalvägen 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
416 85 Göteborg
Tel: +46 (0) 31-342 92 42
verena.sengpiel@obgyn.gu.se

Jan Brynhildsen
Kvinnokliniken 
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: +46 (0)13-22 20 00
jan.brynhildsen@liu.se

Marie Therese Vinnars
Örnsköldsvik
marie-therese.vinnars@rvn.se

Caroline Lyssarides
Höglandssjukhuset i Eksjö
caroline.lyssarides@rjl.se

Jenny Immerstrand, SPUR Samordnare
KK/Östra Sjukhuset/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
jenny.immerstrand@vgregion.se

Sahruh Turkmen
Umeå Universitet
Sundsvalls sjukhus
85186-Sundsvall
sahruh.turkmen@umu.se

Charlotte Dahlbäck
Skånes Universitetssjukhus
Charlotte.Dahlback@skane.se