Sök

Utbildningsnämndens ledamöter

Ellika Andolf, Utbildningssekreterare

Karolinska Institutet
Danderyds Sjukhus
182 88 Danderyd 
Tel: 08-123 550 00
Ellika.andolf@ki.se

Sophie Graner, Kontaktperson för studierektorsnätverket inom SFOG (SNÄV)
BB Stockholm
Tel: + 46 (0)70-684 92 39 
sofie.graner@bbstockholm.se

Karin Hildén, ansvarig för specialistexamen 2017
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset i Örebro
701 85 Örebro
Tel: + 019-602 10 00
karin.hilden@regionorebrolan.se

Verena Sengpiel 
Kvinnokliniken/Östra
Journalvägen 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
416 85 Göteborg
Tel: +46 (0) 31-342 92 42
verena.sengpiel@obgyn.gu.se

Jan Brynhildsen
Kvinnokliniken 
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: +46 (0)13-22 20 00
Jan.Brynhildsen@liu.se 

Martin Stjernquist
Kvinnokliniken
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel: + 46 (0)40-33 67 41, 0705-846885
martin.stjernquist@med.lu.se

Marie Therese Vinnars
mt.vinnars@gmail.com

Lovisa Brehmer
Karolinska Universitetssjukhuset
KK
141 86 Stockholm
Lovisa.brehmer@sll.se

Eva Bergman
Akademiska Sjukhuset
Kvinnokliniken
751 85 Uppsala
eva.bergman@kbh.uu.se

Jenny Immerstrand,  SPUR Samordnare
KK
KK/Östra Sjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
416 50 Göteborg
+ 46 (0) 31-342 9231
jenny.immerstrand@vgregion.se 

Sahruh Turkmen
Umeå Universitet
Studieort Sundsvall
Länskliniken Kvinnosjukvård
Sundsvalls sjukhus
85186-Sundsvall
+46 (0) 60- 183879
sahruh.turkmen@umu.se