Sök

Utbildningsnämndens ledamöter

Ellika Andolf, sammankallande
Utbildningssekreterare SFOG Styrelse
Karolinska Institutet
Danderyds Sjukhus
182 88 Danderyd 
08-123 550 00
Ellika.andolf@ki.se

Sophie Graner
BB Stockholm
070-684 92 39 
sofie.graner@bbstockholm.se

Karin Hildén, 
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset i Örebro
701 85 Örebro
019-602 10 00
karin.hilden@regionorebrolan.se

Marie Bixo
Kvinnokliniken
Umeå Universitetessjukhus
marie.bixo@umu.se

Lina Bergman
Diagosvägen 15
070-7920780
Lina.Bergman.2@gu.se

Sofia Pihl
Linköpings Universitetssjukhus
581 85 Linköping
Sofia.Pihl@regionostergotland.se 

Malin Wemner   
KK
Ystads lasarett
Ystad

malin.s.wemner@skane.se

Anne Örtqvist
Verksamhet obstetrik och gynekologi
St:Göransgatan 5
073-7355309
Anne.Ortqvist@ki.se

Irma Mehmedagic
Universitetssjukhuset i Örebro
Irma.Mehmedagic@gmail.com

Jenny Immerstrand, SPUR Samordnare
KK/Östra Sjukhuset/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
jenny.immerstrand@vgregion.se

Sahruh Turkmen
Umeå Universitet, Sundsvalls sjukhus
sahruh.turkmen@umu.se

Charlotte Dahlbäck
Skånes Universitetssjukhus
Charlotte.Dahlback@skane.se

Stavros Iliadis
Kvinnosjukvården
Akademiska Sjukhuset
stavros.iliadis@akademiska.se