Sök

SFOG Veckan 2021 - Göteborg

Årets möte är avslutat, men alla sessioner kunde ses fram till 1:a november 2021. Nu finns flertalet föreläsningars PDF-presentationer här.
Måndag

Session 1 Kolposkopi - vid ett vägskäl?

08:00-09:30 Lena Silfverdal; Cecilia Kärrberg

Hur bra är svensk kolposkopi? Blir vi bättre med ökad erfarenhet? - Emilia Alfonzo
Hjälper utbildning och certifiering? Vilka är evidensen? Kristina Elfgren
Hjälp från kvalitetsregister, bilddokumentation och audit? Björn Strander


Session 2 Cancer och genetik

10:00-11:30 Christer Borgfeldt; Pernilla Dahm-Kähler

Vem skall ha en cancergenetisk utredning? – de breda panelernas era. Anna Öfverholm
Ovarialcancer och BRCA- möjligheter och utmaningar. Susanne Malander
Målstyrd cancerbehandling och genetik. Fredrik Enlund
Tumörgenetiska biomarkörer-Framtidens diagnostik. Maria Lycke

Session 3 Assisterad befruktning idag och imorgon

12:45-14:15 Randa Akouri; Elizabeth Nedstrand

Ska vi frysa alla embryon vid IVF? Christina Bergh
IVF – hur påverkar övervikt och ålder? Emma Nilsson Condori
Assisterad reproduktion - 40+ år efter Louise Brown - var står vi idag och vart är vi på väg? Kersti Lundin

Två bästa gynekologipostrarna
14:15-14:30 Matts Olovsson, Madelene Wedin; Janusz MarcickiewiczSession 4 Medicinsk turism

15:00-16:30 Johan Skoglund; Helena Hognert

Kvinnors hälsa och EU-vård, vem får ersättning? Lena Marion
Reproduktiv turism - Ann Thurin Kjellberg
Medicinsk turism - konsekvenserna för mödrahälsovården. Joy Johanson Ellis

Plenarföreläsning: Uterustransplantation

16:45-17:30 Lotta Wassén, Mats Brännström

----------------------------------

Tisdag

Session 5 När skall vi erbjuda induktion - vid 41 eller 42 veckor fulla graviditetsveckor?

08:00-09:30 Karin Pettersson; Anna Hagman
 
Pro 41 fulla graviditsveckor - Mårten Alkmark
Pro 42 fulla graviditetsveckor - Katarina Remaeus

Session 6 Framtidens fostermedicin i Sverige

10:00-11:30 Eva Bergman; Pihla Kuusela

Session 7 "Hot Topics" inom Obstetrik

12:45-14:15 Anna-Carin Wihlbäck; Bo Jacobsson
Neuroprofylax med MgSO4: vetenskaplig uppdatering och nationella riktlinjer - Henrik Hagberg
Förlossningsdepression: från molekyl till samhälle - Alkistis Skalkidou
Aspirin under graviditet - något för alla? - Lina Bergman

Två bästa obstetrikpostrarna

14:15-14:30 Stefan Hansson, Hedda Dahlgren; Tiia-Marie Sundberg


Session 8 Mödradödsfall år 2020

15:00-16:30 Lisa Parén
Mödradödsfall år 2020 - Hanna Åmark, Linnea Lindroos
Cirkulationskollaps hos gravida - Ove Karlsson


Plenarföreläsning: Reproduktiv hälsa ur ett internationellt perspektiv

16:45-17:30 Karin Sundfeldt
Barnmorskan - nyckeln till hållbar utveckling i ett globalt hälsoperspektiv? Anneka Knutsson

------------------------------------------------------------

Onsdag

Session 9 OGU - Värna aborträtten

08:00-09:30 Julia Wängberg Nordborg; Kristina Cederblad

Före den svenska aborträtten - Lena Lennerhed
Dagens abortmotstånd - Kristina Lod Castell
Abortvård i skuggan av Covid - Johanna Rydelius
Autonomi i abortvården - Kristina Gemzell Danielsson


Fackligt symposium - Tema: Etisk stress

10:00-11:15 Helena Kopp Kallner

Session 10 Bäckenbotten: problem och möjligheter

15:00-16:30 Marie Westergren Söderberg; Corinne Pedroletti

Bristningsregistret: nya koder, ny kunskap - Eva Uustal
Bäckenbottenanatomi: från 2-D till 3-D - Emilia Rotstein
Vaginal förlossningen och dess risker för bäckenbotten-långtidsperspektiv - Maria Gyhagen

Plenarföreläsning: Skall man erbjuda induktion redan vid 39 fulla graviditsveckor?

16:45-17:30 Bo Jacobsson