Sök

Kvalitetsregister

Inom obstetrik och gynekologi finns flera kvalitetsregister, det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att båda förbättra kvalitén i registren och att skapa lättöverskådliga analyser av innehållet i registren. Mer information finns på SKRs hemsida. SFOG sammanställer årligen en årsrapport med resultat från alla Sveriges kliniker. "Kvinnoklinikernas årsrapport"