Sök

SFOG Vintermöte 2021 Malmö

Tack för ert deltagande i Vintermötet 25-26/1 2021! Programmet kommer att finnas tillgängligt 3 månader efter mötets avslut. Plats kan köpas i efterhand!

 Bild Malmölive

Portal för inloggning till videopresentationer:
https://virtual.appinconf.com/

 

Efteranmälan/Åtkomst till videopresentationer:

After Conference, Pris: 1600 kr exkl. moms

Anmäl dig här!

Frågor?

Om du har frågor gällande din anmälan vänligen kontakta konferensbyrån Meetagain.

Telefon: 08-664 58 00
Epost: sfogveckan@meetagain.se


Program:

(Powerpoints kommer finnas allmänt tillgängliga efter godkännande och redigering av föreläsarna.)

TID AKTIVITET
08:15-08:30 INVIGNING
SFOGs ordförande Mikael Algovik och Pia Teleman, verksamhetschef, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus
08:30-09:30 Plenarföreläsning – Neuropelveologi
Marc Possover
09:30-10:45 NHV endometrios – start 2021, vad innebär det?
Nationellt samarbete och organisation kring NHV endometrios, samt presentation av SÖS endometriosenhet, Katarina Westman, Södersjukhuset
Presentation av SUS endometriosenhet, Said Makari, SUS
Presentation av Uppsala endometriosenhet, Christian Moberger, Uppsala
Presentation av Sahlgrenska endometriosenhet, Ylva Strandberg, Sahlgrenska
Centralization of endometriosis care in Denmark: experiences and obstacles, Dorthe Hartwell, Rigshospitalet

10:45-11:15 KAFFE
11:15-12:30 Placenta accreta spektrum (PAS): diagnostik och omhändertagande
11:15 Placentation in the early pregnancy. Source for abnormalities.
Svensk titel: Placentation i tidig graviditet. Källor för abnormitet.
Prof D. Jurkovic (inspelad)
11:45 Invasive placenta in the Nordic countries. Svensk titel: Invasiv placenta i nordiska länder.
Dr. Lars Thurn
12:00 New Swedish guidelines for invasive placenta management. Svensk titel: Nya svenska riktlinjer för hantering av invasiv placenta.
PhD Charlotte Lindblad Wollmann, biträdande överläkare och PhD Ingela Hulthén-Varli, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
12:30-13:30 LUNCH
13:30-15:00 Perspektiv på vården vid barnafödande
13:30 Splittrad obstetrisk vård – kvinnors upplevelse av vården vid preeklampsi under graviditet och postpartum.
Maria Andersson, Leg barnmorska, doktorand, Lunds universitet
13:45 Kontinuerlig vårdkedja under graviditet-födsel och eftervård. Fungerar det och varför?
Mia Ahlberg, Leg barnmorska, PhD, Omvårdnadsansvarig Karolinska Universitetssjukhuset
14:10 Studien “Ett plus ett är två” – så här långt
Malin Edqvist, Leg barnmorska, PhD, postdoktor, Lunds universitet
14:30 BB-vård hemma, erfarenheter från Malmö.
Pernilla Döj, Leg barnmorska, Omvårdnadsledare, BB hemma
14:45 Diskussion
15:00-15:30 KAFFE
15:30-16:45 OGU-symposium – Kvinnohälsa: Mer än bara kropp och själ
15:30 Introduktion
15:35 Hälsans sociala bestämningsfaktorer inom kvinnohälsa.
Karin Hallstedt, Mödrahälsovårdsöverläkare, Kunskapscentrum kvinnohälsa, Region Skåne och
Anna Kjellbom, Specialist i Allmänmedicin, Master in Public Health
15:55 Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning.
Karin Källen, Professor i Klinisk Epidemiologi, Lunds Universitet och utredare på Socialstyrelsen
16:15 Mötet med ’världens kvinnor’ i den kliniska vardagen-medicinska och sociokulturella aspekter.
Birgitta Essén, Professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård vid Uppsala universitet
16:35 Frågor och diskussion
17:00-17:30 Bästa avhandling 2019 – Linda Lindström
Born Small for Gestational Age – Beyond Size at Birth
17:30-18:00 Årets Lennanderföreläsare i kirurgi – Pernille Dahm Kähler
Modern gynekologisk tumörkirurgi och nationell nivåstrukturering har givit förbättrad överlevnad
   

 

Tisdag 26 januari

TID AKTIVITET
08:15-10:00 Covid-19; aktuellt kunskapsläge graviditet, förlossning och barnutfall
  • Covid-19 och graviditetsutfall. Olof Stephansson
    COPE-studien. Covid-19 under graviditet och i tidig barndom. Studieupplägg och rekryteringsläge. Verena Sengpiel
  • Case report transplacentär transmission: etiologi, patologi och perinatalt utfall. Mehreen Zaigham
  • Neonatala aspekter och erfarenheter av covid-19-pandemin. Ola Andersson, neonatolog
  • Frågor och diskussion
10:00-10:30 KAFFE
10:30-11:00 Induktion vecka 41?! Förslag till nationell riktlinje och patientinformation.
Susanne Hesselman
11:00-12:00 Plenarföreläsning – Folkhälsomyndighetens arbete med covid-19
Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten
12:00-13:00 LUNCH
13:00-14:30 Erfarenheter och konsekvenser av covid-19
Erfarenheter och konsekvenser från riket – hur agerar vi som profession nästa gång?
13:00 Inledning
13:05 Norr. Eva Innala
13:15 Uppsala-Örebro. Masoumeh Rezapour Isfahani
13:25 Stockholm. Karin Pettersson
13:35 Västra Götaland. Corinne Pedroletti
13:45 Sydöstra. Johan Skoglund
13:55 Södra. Pia Teleman
14.05 Paneldiskussion
14:30-14:45 Avslutning