Sök

SFOG Kunskapsstöd

Här finner du Kunskapsstöd framtagna och / eller sammanställda av SFOGs AR-Grupper. Råd och riktlinjer har godkänts av SFOG-styrelse.

 

Senaste uppdateringarna:

-----------------------------------------------

De dokument som presenteras på SFOG:s hemsida under rubriken Kunskapsstöd eller som ARG-rapporter utgör sammanställningar av aktuell kunskap inom skilda områden, framtagna av särskilt intresserade personer inom svensk obstetrik och gynekologi. De är tänkta att utgöra ett stöd för professionen inför kliniska beslut. Handläggning i det enskilda fallet måste dock alltid bedrivas utifrån en helhetsbild och är ett ansvar för respektive läkare och verksamhet. SFOG:s kunskapsstöd utgör inte för verksamheterna bindande rekommendationer och de olika författarna samt SFOG ikläder sig inte något juridiskt ansvar för hur kunskapsstöden används.

------------------------------------------------

SFOG styrelse strävar efter att göra sidan mer lättnavigerad och överskådlig och vi hoppas att det nya upplägget ska underlätta för våra medlemmar. Vänligen återkoppla till webbansvariga om du finner något som inte fungerar.

Mer information och riklinjedokument om arbetet kring våra kunskapsstöd finner du här>>>

Vi rekommenderar att man använder Adobe Acrobat Reader (gratis) som läsare för PDF, särskilt på mobil. "Liquid mode" underlättar läsupplevelsen betydligt.