Sök

Endometrios

Välkommen att ta del av de uppdaterade råden från Endometrios-ARG!

Behovet av kunskap är stort när det gäller sjukdomen endometrios. Vi inom SFOG:s arbets- och referensgrupp för endometrios (Endometrios-ARG) har därför tagit initiativet till dessa SFOG-råd. Författare inkluderar gynekologer, smärtläkare, radiologer och fysioterapeuter spridda över landet och verksamma inom både öppenvård och slutenvård. Syftet är att ge Dig som arbetar med endometriospatienter ett verktyg när det gäller behandling och omhändertagande.

Läs mer om Nationell Högspecialiserad vård för avancerad kirurgi vid endometrios.
Nya riktlinjer från 1:a januari 2021.

Utvecklingen går snabbt och nya strukturer för utredning och omhändertagandet av endometriospatienter nationellt och lokalt gör att råden endast publiceras online för att möjliggöra revideringar när det behövs.

Vill du lämna feedback på dessa råd, kontakta gärna Endometrios-ARG via mailadressen:

endometrios.arg@gmail.com

 

 

 Rev. År/mån

Del 0. Innehållsförteckning

 2021/01

Del 1. Introduktion

 2021/01

Del 2. Författarlista

 2021/01

Del 3. Sjukdomsbeskrivning - Endometrios

 2020/12

Del 4. Anamnes symtom och diagnostik vid endometrios

 2020/12

Del 5.  Ultraljud vid endometrios och adenomyos
  A: Huvudavsnitt
  B: Ultraljudsbilaga


 2020/12
 2021/01

Del 6. MR vid endometrios

 2021/01

Del 7. Differentialdiagnoser vid endometrios

 2023/05

Del 8. Samsjuklighet vid endometrios

 2023/05

Del 9. Hormonbehandling vid endometrios

 2021/02

Del 10. Smärtbehandling vid endometrios.
 A: Huvudavsnitt
 B. Förslag på PM för smärtlindring. Akut och på avdelning
 C. Smärtmekanismer och Smärtfysiologi

 

 2020/12
 2020/12
 2023/05

Del 11. Kirurgisk diagnostik och behandling vid endometrios

 2021/02

Del 12. Endometriom kirurgisk behandling

 2020/12

Del 13. Komplementär behandling vid endometrios

 2020/11

Del 14. Adenomyos

 2020/12

Del 15. Barn och unga med dysmenorré och endometrios

 2022/04

Del 16. Fertilitet vid endometrios

 2021/01

Del 17. Graviditet vid endometrios

 2020/12

Del 18. Övergångsåldern och endometrios

 2021/01

Del 19. Cancer och endometrios

 2020/12

Del 20. Försäkringskassan och endometrios

 2020/12

Del 21. Endometrios-team

 2020/11

Del 22. Klassifikationer för endometrios

 2020/12

Del 23. Presentation av SFOG-Råd om Endometrios

 2021/01


Externa resurser:

Nationella riktlinjer för vård av endometrios
(länk Socialstyrelsen) 2018

Endometrios - diagnostik, behandling och bemötande (länk SBU-rapport)

 2018