Sök

Målvärden

Checklistan för målvärden är framtagna av SFOG i samarbete med respektive registerhållare.
Målvärden är avsedd att vara ett hjälpmedel för att få en snabb överblick över den enskilda klinikens kvalitetsarbete.
Resultatet kommer att presenteras i kvinnoklinikernas årsrapport.

Frågor kan ställas till:

Marie Vikström Bolin
Kvalitetssekreterare SFOG
Överläkare Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand