Sök

Information om Specialistexamen 2024

Plats: Linköping

Datum: 24-26 april 2024
Onsdag 24 april kl. 10.00-15.00 med skrivning, avslutas fredag 26 april kl. 15 (senast).

Ansvarig ledamot: Sofia Pihl

Sista anmälningsdag: 1 februari 2024
Anmälningsblankett

För den/de som önskar att anordna ett diagnostiskt test på hemmakliniken kan tentan laddas ner från SFOGs hemsida kl. 10.30.

---------------------------------------

SFOG utbildningsnämnd erbjuder två olika alternativ för deltagarna vid Specialistexamen för examination av delmålet medicinsk vetenskap. ST läkaren ska vid anmälan bifoga dokument som styrker hur hen har uppfyllt målet för medicinsk vetenskap under ST. Till stöd för detta skall ST läkaren till sin anmälan bifoga antingen ett självständigt utfört vetenskapligt arbete (alt 1) eller en vetenskaplig portfolio  enl  SFOG mall samt ett PM från den egen kliniken (alt 2)

Alternativ 1

Examination sker vid ett seminarium med 5-6 ST läkare under ledning av en examinator. ST läkare presenterar sitt vetenskapliga arbete och opponerar på annan ST läkares vetenskapliga arbete . Examinatorerna kan komma att fråga ST läkaren fördjupande frågor om vetenskaplig metodik .

Alternativ 2

Examinationen sker i form av ett seminarium med 5-6 ST läkare under ledning av två examinatorer. Vid seminariet kommer ST läkare först att presentera PM och värdera det utifrån dess vetenskapliga grund. Därefter får deltagarna läsa en vetenskaplig artikel och presentera fynden i enlighet med OGU granskningsmall. Examinatorerna kan komma att fråga ST läkaren fördjupande frågor om vetenskaplig metodik 

Möjligheten att examineras enligt alternativ två kommer att begränsas till 20 ST läkare. Vid behov av prioritering kommer ST läkare utan vetenskapligt arbete under ST ges företräde.

/Utbildningsnämnden