Sök

8/25/2014

 

13.15 - 14.15  Plenarföreläsning:

The "listening uterus" - a new paradigm for understanding early pregnancy loss  Professor Nick Macklon, University of Southhampton, UK N. Macklon introduceras av Professor Christina Bergh, GU (Läggs inte ut på hemsidan)

15.00 - 17.00Privat gynekologi idag och imorgon - vårdval m.m.  (Läggs inte ut på hemsidan)

Moderatorer: Med Dr Bengt Karlsson, HS  Med Dr Lotta Wassén, SU

Vårdval - möjligheter och utmaningar för läkarkåren?
Dr Heidi Stensmyren, vice ordf. SLF

Att jobba med samverkansavtal/ vårdavtal
Med Dr Ulf Zackrisson, ordf. Göteborgs Privatläkarförening

Vårdval i specialistvården, t.ex. gynekologi
Mats Eriksson (m), Region Halland och orf. SKL
Håkan Linnarsson (s), Göteborgs kommun 

Tisdag 26 augusti 

Föreningssymposium: Lära för livet: Håller du dig á jour?,(Läggs inte ut på hemsidan)

Moderatorer:Med Dr Louise Thunell, SUS,Dr Mahsa Nordqvist, SU

- Modell för kontinuerlig professionell kompetensutveckling
Docent Kerstin Nilsson, Ordf. SLS

- Det fortsatta lärandet
Med Dr Eva Engström, Ordf. SLF's utbildnings- och forskningsdelegation

- Specialist - är du fullärd? Två modeller för kontinuerlig fortbildning Med Dr Anna Sand, KS Huddinge,Med Dr Maria Gyhagen, VGR

- Kursverksamheten inom Svensk Kirurgisk Förening - för ST-läkare och specialister
Dr Peter Elbe, Utbildningssekreterare Svensk Kirurgisk Förening

- Ge kniven vidare OGU-representanter

- Paneldebatt

BM-symposium: Normal förlossning från teori till praktik

Moderatorer: Professor Marie Berg, GU,  Bm Med Lic Ellen Samuelsson HS

Normal förlossningen - vilken betydelse har den?  Docent Helena Lindgren, GU 

Hur främjar obstetrikern normal förlossning?   Docent Lars Ladfors, GU

Hur främjar barnmorskan normal förlossning? Bm Ida Lyckestam, SU

Kommunikation i förlossningsrummet? Prof. Ingela Lundgren, GU

- Panelsamtal
Dialog föreläsare - publik

10.15 - 12.15

Gynekologisk cancer - aktuellt inom diagnostik, behandling och uppföljning,  Moderatorer: Dr Åsa Åkesson, SU,  Dr Magnus Lindahl, HS

Ovarialcancer,  Med Dr Pernilla Dahm-Kähler, SU

CervixcancerDocent Jan Persson, LU, 

Vulvacancer, Med Dr Gunell Lindell, Länssjukhuset Kalmar

Corpuscancer,  Med Dr Janusz Marcickiewicz, HS 

Avhandlingar gynekologi och reproduktionsmedicin

Moderatorer: Med Dr Barbro Fridén, SU,  Dr Katarina von Bothmer Östling, HS

Long-term consequences of vaginal delivery on the pelvic floor. A comparison with caesarean section in one-parous women.
Med Dr Maria Gyhagen, GU  (Läggs inte ut på hemsidan)

Ovarian reserve and assisted reproduction.
Med Dr  Tomas Brodin, UU, (Läggs inte ut på hemsidan)

Go with flow, to facilitate learning for laparoscopic gynecologic surgery.
Med Dr  Liv Ahlborg, KI

Cervical cancer - studies on prevention and treatment. Med Dr  Lotten Darlin, LU

OGU-kurs: Sexologi I

 

13.30 - 14.30

Plenarföreläsning
Fibroids - new strategies in medical and surgical therapy 
Professor Jacques Donnez, Université Louvain, Belgien.

Läggs in på hemsidan om ca 3 veckor tillsammans med conflict of interest declaration.

J Donnez introduceras av Professor Mats Brännström, GU

 

OGU-kurs: Sexologi II

Kursbeskrivning >>

Sexualmedicinskt Centrum - vinjetter från verksamheten
Annelie Nordner, sjuksköterska och sexualrådgivare
Lill Molén, socionom och psykoterapeut, Sexualmedicinskt Centrum, VGR

HBT, Frida Särén, Leg Psykolog, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, VGR

 

OGU-kurs: Obstetriska perinealskador I

Kursbeskrivning >>

- Förekomst och prevention
Docent Jouko Pirhonen, Norwegian continence and pelvic floor center, Tromsø, Norge

- Akut behandling, anatomi och sutureringsteknik
Ass Professor Karl Møller Bek, Aarhus Universitet, Danmark 

BM-symposium: Etiska frågeställningar i samband med modern infertilitetsbehandling

Plenarföreläsning
Targeting inflammation in preterm birth 
Professor Phil Bennett, Queen Charlotte/Imperial College, London

P Bennet introduceras av Professor Henrik Hagberg, GU

15.15 - 16.45

Antenatal genetisk screening och diagnostik

Moderatorer: Med Dr Hans Bokström, SU,Dr Romilia Lelouda Andreasson, HS

- NIPT: Metodik och kliniska studier, Professor The-Hung Bui, KI

- Hur väl fungerar KUB för prenatal screening? Med Dr Peter Lindgren, KS

- Resultat från NEXT-studien - jämförelse mellan NIPT och KUB
Professor Bo Jacobsson, GU

OGU-kurs: Obstetriska perinealskador II

Kursbeskrivning >>

- Diagnostik, Med Dr Eva Uustal, LiU

- Utredning och behandling av sena komplikationer Med Dr Eva Dahlgren, SU och Med Dr Marianne Starck, SUS

- Uppföljning efter sfinkterruptur; rekommendationer enligt riktlinjer och praktiska exempel. Specialistsjukgymnast Karin Torell, SU

Lokal: Nöjeshallen

Torsdag 28 augusti

Presentation av ST-arbeten

Moderatorer: 
Bitr. professor Jan Brynhildsen, LiU,  Med Dr Ylva Carlsson, SU

Lokal: Hall D

10.45 - 12.15

Obesitas inom obstetrik, gynekologi och reproduktionsmedicin

Moderatorer: 
Med Dr Ann Thurin Kjellberg, SU,  Docent Lars Ladfors, GU

- Obstetrik: 
Övervikt och fetma: Risker för modern och det nyfödda barnet
Professor Sven Cnattingius, KI

- Reproduktionsmedicin: 
Hur påverkas fertilitet och resultaten av fertilitetsbehandling av övervikt och fetma?
Dr Snorri Einarsson, Landspitali, Island 

- Gynekologi: 
Obesitas och konsekvenser inom gynekologi
Professor Ole Mogensen, Syddansk Universitet, Danmark

Avhandlingar obstetrik

13.30 - 14.30

Plenarföreläsning
Effektiva preventivmedel - en förutsättning för reproduktiv hälsa 
Bitr. professor Jan Brynhildsen, LiU

Jan Brynhildsen introduceras av Professor Ian Milsom, GU

 

15.00 - 16.00Nya SFOG riktlinjer

Moderatorer: Docent Annika Strandell, GU,  Docent Ulla-Britt Wennerholm, GU 

Introduktion

Ultraljudsmarkörer för kromosomavvikelser Ultra-ARG: Docent Peter Lindgren KS

Thyroideasjukdom i anslutning till graviditet Endokrin-ARG: Docent Alkistis Skalkidou, UU

Mödramortalitet i Sverige 2013 - arbetsgruppen

Mödradödsfall i Sverige 2013, Sissel Saltvedt (bara för inloggade)