Sök
 • Fel av läkare

  DN debatt

 • Senaborter

  uttalande från SFOG

 • SFOG-Fortbildningskurser

  Våren 2018

 • Preliminär SFOG riktlinje

  tyreoideasjukdom vid graviditet

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.