Sök
 • Hormones – Friend or Foe?

  Kurs 27-28 April 2017

 • Påbyggnadskurs

  gynekologiskt ultraljud

 • Specialistexamen 2017

  Örebro 10-12 maj 2017

 • Nya riktlinjer CTG-tolkning

  under förlossning

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.