Sök
  • Fortbildningskurser VT

    Restplatser finns!

  • Kvinnoklinikernas årsrapport 2021

  • Förlossningsdag 2/12

    Varför skaver det i svensk förlossningsvård?

  • SFOG Kunskapsstöd

    Nytt kring råd och riktlinjer

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.

Ukraine Flag | Vocal Europe

SFOG fördömer den orättfärdiga invasionen av Ukraina och det oprovocerade våld som civilbefolkningen utsätts för, särskilt beskjutningen av sjukhus. Vi har tillsammans med NFOG och de baltiska organisationerna uppmanat EBCOG att uttala sitt kraftiga fördömande och bidra till att hjälpa sjukvården och civilbefolkningen i Ukraina.