Sök
 • EARLY BIRD anmälan

  SFOG veckan

 • Bristningsregistret

  ny årsrapport

 • SFOG veckan

  Abstract in senast 11:e maj

 • Platser kvar på Vårens ST-kurser!

  Passa på!!!!!!!!!!!!!!!!!

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.