Sök
 • Do the right thing

  Möte Läkaresällskapet 25-26 april 2019

 • Förbättrad förlossningsvård 2018

  Nationell konferens 22 nov

 • Ny screening

  nyfödda

 • Platser kvar ST-Utbildning VT 2019

  Läs mer

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.