Sök

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.

 

 

SFOG fördömer fortsatt den folkrättsvidriga invasionen av Ukraina och det oprovocerade våld som civilbefolkningen utsätts för, särskilt beskjutningen av sjukhus och förlossningsavdelningar. Vi fortsätter att skänka en särskild tanke till Ukrainas befolkning och vädjar om stöd via t.ex. Läkare utan gränser, UNHCR, Röda Korset m.fl. organisationer.