Sök

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.
---------------------------------------------

SFOG är som svenska gynekologer och obstetrikers professionella organisation politiskt och religiöst obunden. Som företrädare för vår profession är vi bestörta över hur de konflikter som pågår i världen också drabbar civila, inte minst kvinnor och barn, och vi vill starkt fördöma alla våldshandlingar riktade mot civila.

Vi ser också med djup oro hur hälso- och sjukvårdspersonal och andra hjälparbetare inte har möjligheter att säkert utföra sitt arbete och hur krigshandlingar utsätter civila för ofattbart lidande och nöd.

Vi uppmanar alla stridande att respektera mänskliga rättigheter och avsluta alla våldshandlingar mot civila.

Stöd fortsatt organisationer som jobbar för fred, vård i svåra situationer och nödhjälp; Läkare utan gränser, UNHCR, Röda Korset  m.fl.

--------------------------------------------