Sök
 • Graviditetsregistret

  Ny årsrapport

 • SFOG veckan LÄNK

  FÖRELÄSNINGAR

 • Berndt Kjessler-pristagare 2019

  Henrik Hagberg

 • Kristina Gemzell-Danielsson

  for FIGOS's Executive Board!

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.