Sök
  • EMA granskar

    Esmya för behandling av myom

  • EBCOG 2018 Paris

    Call for abstracts

  • NFOG veckan 2018

    Odense

  • NYA CTG-utbildningen klar

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.