Sök
  • Global-ARG inbjuder till internat 2020!

  • SFOG Råd för Menopausal Hormonbehandling

  • Riktlinjer för preeklampsi 2019

  • Sök NFOG fond!

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.

 

Styrelsen och kansliet på Strategimöte våren 2019