Sök

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.

 

 

----------------------------------------------------

2022-12-29
Open letter to Public Prosecutor General, Mr. Zbigniew Tadeusz Ziobro.

... We, the undersigned, are deeply concerned about the prosecution of Justyna Wydrzyńska and join the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) in calling on you to drop all charges against her, refrain from further reprisals against her or other activists campaigning for sexual and reproductive rights, and fully decriminalise access to abortion in Poland.

...

Öppet brev från SFOG, Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet.

Läs hela brevet här>>

---------------------------------------------------- 

SFOG fördömer fortsatt den folkrättsvidriga invasionen av Ukraina och det oprovocerade våld som civilbefolkningen utsätts för, särskilt beskjutningen av sjukhus och förlossningsavdelningar. Vi fortsätter att skänka en särskild tanke till Ukrainas befolkning och vädjar om stöd via t.ex. Läkare utan gränser, UNHCR, Röda Korset m.fl. organisationer.