Sök
  • Välkomna att föreslå mottagare till SLS Priser!

    Ta din chans senast 1 mars!

  • Graviditetsenkäten testas i Skåne och Halland i vår

  • Perinatala Vårmötet

    11-12 april 2019

  • SFOG Veckan 2019, Östersund

    26-29 augusti 2019

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.