Sök
 • Nya riktlinjer CTG-tolkning

  under förlossning

 • Perinatal-ARG höstmöte

  Anmälan

 • Mycket viktig information

  om kurser uppdaterad 1 oktober

 • Induktion av förlossning

  SFOG Riktlinje

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.