Sök
 • Almdalen 3 Juli

  kris i förlossningsvården?

 • Problem kunskapskontroll

  CTG-utbildning

 • EARLY BIRD anmälan

  SFOG veckan

 • Platser kvar på Vårens ST-kurser!

  Passa på!!!!!!!!!!!!!!!!!

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.