Sök
 • SFOGveckan

  Skicka in abstract

 • Platser kvar på Vårens ST-kurser!

  Passa på!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • UPPDATERAD INFO 25 januari 2017

  Nya riktlinjer CTG-tolkning

 • OGU-dagarna

  24-25 april

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.