Sök

Vaccinerade gravid bör få arbeta

Läs orginaldokumentet här>>

Risken för svår covid-19 är högre för gravida jämfört med icke gravida i samma åldersgrupp. Av det skälet anges gravida vara en riskgrupp enligt Socialstyrelsen, särskilt efter graviditetsvecka 20. Ett flertal studier visar på en ökad risk för mödradödlighet, preeklampsi, kejsarsnittsförlossning, förtidsbörd, låg födelsevikt, dödföddhet och inläggning på neonatal intensivvård om modern insjuknade i covid-19 under graviditeten.

Data från nordiska och internationella studier visar dock att vaccination mot covid-19 är säkert under graviditet och vaccinet skyddar mot svår infektion och dess komplikationer hos mor och barn. Vaccination enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och gravida kvinnor bör därmed kunna genomföra arbetsuppgifter även där viss risk för exposition av viruset kan finnas.

2022-06-03

Svenska Barnmorskeförbundet
Svensk förening för obstetrik och gynekologi
NPO Kvinnosjukdomar och förlossning