Sök

Sök forskningsmedel - Spädbarnsfonden - Senast 31 oktober!

Spädbarnsfonden utlyser en gång per år medel för stöd till forskning med syfte att förhindra att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden. Forskningen kan även handla om att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning.

Läs mer!