Sök

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Nu sökes ny Associate Editor (AE) till vår nordiska tidskrift Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

 

Tjänsten är initialt på 4 år med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 4 år och arvoderad med start i början av 2024. Mandatperioden för Professor Mats Brännström som gjort ett mycket förtjänstfullt arbete som svensk AE för AOGS kommer att löpa ut (8-årsperiod) i slutet av året varför det behövs en ny svensk associerad editor till AOGS.

AOGS är en av de äldsta tidskrifterna inom vår specialitet. År 2021 firade AOGS det hundraårsjubileum genom att gå över till publicering med öppen tillgång (OA). Under de senaste åren har tidskriften genomgått en rad förändringar för att förbättra dess kvalitet, genomslagskraft och synlighet. Dess nuvarande impact-faktor (IF) är 4,3. Den har en framstående internationell redaktion och en världsomspännande distribution och läsekrets.

Vi söker en entusiastisk, välmotiverad obstetriker och gynekolog med vetenskaplig, akademisk och klinisk meritering.

De kvalifikationer som krävs är:

1. Specialistutbildning i obstetrik och gynekologi.

2. Doktorsexamen eller motsvarande examen inom området medicin eller biomedicinsk vetenskap.

3. Kommunikationsförmåga och kunskaper i engelska i skrift.

 

Om ni själva är intresserade eller känner till någon lämplig kandidat så hör av er till SFOG kansliet kansliet@sfog.se

Deadline för ansökan 10 Januari 2024.

För mer info kontakta

Susana Benedet

Editorial Office AOGS Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Gothenburg , Sweden susana.benedet@gu.se