Sök

Lämna synpunkter på prioriteringsstöd!

Socialstyrelsen öppnar upp för synpunkter på prioriteringsstöd gällande "Nationella riktlinjer för graviditet, förlossning och tiden efter".

 

Idag publiceras Nationella riktlinjer för Graviditet, förlossning och tiden efter. Ni hittar dem här: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/graviditet-forlossning-och-tiden-efter/

 

Riktlinjerna är en del av ett samlat nationellt stöd för mödrahälsovård och förlossningsvård, med stöd både till personal och beslutsfattare. Ni hittar det samlade stödet här:  https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/nationella-riktlinjer-graviditet-forlossning-och-tiden-efter/

 

Nu är en synpunktsperiod fram till 1 mars 2024. Lämna era synpunkter!