Sök

Fortsätt rekrytera till HOPPSA och SALSTER

Det finns snart färska årsrapporter till GynOp för studierna HOPPSA och SALSTER som drivs helt inom registret.

HOPPSA har tuffat på under pandemin. Det gjordes en interimsanalys på ca 1400 patienter mars 2021, och säkerhetskommitténs uppmaning var att vi skulle fortsätta som planerat. Nu har operationsverksamheten kommit igång mer, 45 kliniker, varav några nytillkomna, är med och rekryterar. Nästan 1900 patienter var randomiserade vid årsskiftet. Det första delmålet (2800 patienter) hoppas vi ska nås innan årsskiftet 2023/24. Det är möjligt om vi fortsätter att öka takten något.

I SALSTER har rekrytering av patienter har gått snabbt sedan starten 2019, trots att steriliseringar har haft lägsta prio under pandemin.  Vid årsskiftet hade 630 kvinnor randomiserats och en interimsanalys är genomförd februari 2022. Säkerhetskommitténs slutsats och uppmaning var att fortsätta studien som planerat. 36 kliniker är med och bidrar till rekrytering. Drygt 900 patienter är slutmålet, vilket vi beräknar kunna nå under 2023 om rekrytering fortsätter i samma takt. Eftersom steriliseringar förväntas öka efter pandemin, tror vi att rekryteringen kan gå ännu snabbare och vara färdig i slutet av 2022.

Läs mer på www.gynop.se

/Annika Strandell, huvudansvarig HOPPSA och  SALSTER