Sök

Ny struktur för SFOG Råd/ kunskapsstöd

Nu har vi gjort lite omkastningar i strukturen för våra kunskapsstöd. Våra råd och riktlinjer ligger nu under ämnesrubriker under "kunskapsstöd" i menyn ovan. Vi hoppas att det kommer att underlätta för våra medlemmar att hitta det som eftersöks. Kopplat till detta är en utveckling av strukturen för råd och riktlinjer som utarbetas av ARGUS och våra AR-grupper. Mer information om detta kommer framöver.