Sök

Socialstyrelsen söker yrkesverksamma inom Ob/Gyn

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nya nationella riktlinjer för förlossningsvården. För kommande frågeställningar behöver vi rekrytera kliniskt verksamma personer inom hälso- och sjukvården, som vill delta i Socialstyrelsens konsensuspanel i arbetet med de nationella riktlinjerna. Panelen fyller en viktig funktion när det gäller att sammanställa beprövad erfarenhet för de rekommendationer där det saknas vetenskapliga studier av tillräckligt god kvalitet. Rent konkret får panelen ta ställning till nyttan av en viss åtgärd utifrån sin egen erfarenhet av den specifika åtgärden.

Enkäterna kommer skickas via mejl under maj-juni. Det tar cirka 15 minuter att besvara varje enkät och vi planerar att skicka ut cirka tre enkäter.

Vi hoppas att du kan tänka dig att delta i detta viktiga arbete. Intresseanmälan är inte bindande och du kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande i enkätundersökningarna. Anmäl ditt intresse via länken nedan, senast den 31 mars 2022.
https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=46187iLCrTR9hQZJndNrH

Tack på förhand!

Socialstyrelsens projektledning för nationella riktlinjer förlossningsvård
Anna Mattsson, projektledare
Rebecka Lantto Graham, vetenskaplig projektledare