Sök

SFOG är nu medlemsförening i SLS

 

Organisationsförändringen innebär att samtliga medlemmar i medlemsförening blir föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner, bland annat:

• Möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris
• Möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag (gäller läkare och styrs av stiftelsernas reglementen)
• Tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris
• Fortbildningsdagar till reducerat medlemspris
• Veckovisa digitala nyhetsbrev (som detta är ett exempel på)
• Inbjudningar till SLS utbildningsaktiviteter (skickas ut digitalt)

Du som tidigare varit individuell medlem behöver således inte betala någon medlemsavgift till SLS.