Sök

SFOG Veckan 2021 - Anmälan nu öppen!

Hybridmöte i Göteborg 30 augusti -1 september 2021

Tyvärr har pandemin inte utvecklats så som vi önskade. I nuläget har vi tillsammans med SFOGs styrelse beslutat att minimera risken för virusspridning under SFOG-veckan i Göteborg. I stället planerar vi ett högklassigt digitalt möte.
 
Vi kommer att arrangera ett så kallat hybridmöte där majoriteten av föreläsarna kommer att befinna sig i en hypermodern studio på Svenska Mässan i Göteborg.   Därifrån sänds mötet med teknik av högsta kvalitet, allt för att det skall bli enkelt att följa föreläsningarna och för att möjliggöra kommunikation med föreläsarna.
 
Vi kommer bl. a. att få höra om Assisterad befruktning i dag och i morgon, Kolposkopins roll i Sverige, Induktion av förlossning var och hur samt OGU-symposiet Värna aborträtten. Vi har också en session som heter Medicinsk turism som tar upp de problem som uppstår när patienterna varit utomlands och fått ordinationer som krockar med svensk handläggning.
 

Vi har också tre högt renommerade plenarföreläsare, Bill Grobman ordförande i Society Fetal Maternal Medicine och ansvarig för Arrive-studien, Anneka Knutsson, barnmorska, som är chef för reproduktiv hälsa vid FN:s befolkningsfond i New York och Mats Brännström, professor i Göteborg och initiativtagare till uterustransplantationsprojektet.

Detta och mycket mer kommer att presenteras i Göteborg.
 
Varmt välkomna
Lotta Wassen och Bo Jacobsson