Sök

Program SFOG-dagen 200827

Länk för registrering kommer via medlemsmail under vecka 34 och  samt just före mötet

Registrering, försnack

8.00-8.15

 

 Information  och lärdomar

Mödradödsfall i Sverige från föregående år

8.15-9.15

 

MM-ARG

SFOGs årsmöte

 9.30-11.00

Omröstningarna sker via Zoom

Kallelse och agenda finns i Kvinnoläkaren från maj

Lärdomar och nya data,  obstetrik och COVID-19

11.15-12.00

Kollegor från Perinatal- ARG,

Graviditetsregistret, Inf-preg

Lunch, fritt samtal

12.00-12.30

 

SFOGS Fackliga symposium

Svåra händelser i vården:

Hur tänker IVO om gynekologi och obstetrik?

Presentation av POS-ARGS råd, handlingsplan kring kollegialt stöd

12.30-14.00

 

SFOGs fackliga sekreterare Helena Kopp Kallner

IVO Lovisa Wijk

POS-ARG Ana Maria Whitmer Jacobsson

 

Kvalitetsymposium, SFOGs årsrapport- Målvärden, vad ska vi göra med dem?

Lärdomar från Bristningsregistret

14.00-15.00

SFOGS kvalitetssekreterare, Marie Vikström Bolin

Registerhållare för Bristningsregistret, Eva Uustal

Avslutning av det allmänna programmet , mingel

15-15.30

SFOGs medlemmar

Riks ARG

Ove Axelsson

  

Kvalitets-registermöte

Marie Vikström Bolin

 

15.30-17

 

RIKS-ARG är för ARG och intresse-gruppernas ordförande och sekreterare, styrelsen

 

Kvalitetsregistermötet är för register-hållare