Sök

Inbjudan uppstartsmöte Diabetes-ARG

Tid: Onsdag 1 september under SFOG veckan; kl 11.30-12:30
Plats: Zoom länk: https://oru-se.zoom.us/j/2864947850


Bästa kollega!

SFOG:s styrelse har godkänt bildandet av DIAB-ARG, där vi i ansökan motiverat behovet av en arbetsgrupp för att kunna skapa i första hand konsensus kring övervakning och behandling av olika former av diabetes under graviditet.

Gruppen behöver självklart formas till en multiprofessionell arbetsgrupp, men i uppstarten behöver vi

  • starta med att rösta fram ordförande och sekreterare (för 2 år i taget)
  • planera in tider för ett första arbetsmöte till hösten/vintern 2021/22.

 

Vi hoppas på att kolleger från alla delar av landet har möjlighet och intresse att delta. Bifogat finns vår ansökan till SFOG:s styrelse samt SFOG:s styrdokument för ARG –verksamheten.

Väl mött!

Helena Fadl, Docent, ÖL, Universitetssjukhuset Örebro

Linda Englund-Ögge; Spec Läkare, MD, Sahlgrenska Universitetssjh/Östra

Verena Sengpiel, Docent; ÖL, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Elisabeth Storck-Lindholm; MHV ÖL, Sektionschef MHV enheten Stockholm

Charlotte Millde-Luthander; ÖL, MD, Stockholm

Helena Strevens, Docent, Lunds Universitetsjukhus