Sök

SFOG Vintermöte 25-26/1 2021, Malmö

SFOG-VINTERMÖTE
MALMÖ
Med nya erfarenheter av en omfattande pandemi gör vi ett nytt försök att
bjuda er till Malmö.
Då januari är start för nationell högspecialiserad endometriosvård vid
Skånes universitetssjukhus har programmet delvis fokus på detta. Vidare
syftar mötet till att sammanfatta vad vi lärt oss av Covid-19. En bättre
nationell beredskap för kvinnosjukvård behövs. Genom att systematiskt
dela med oss av våra olika erfarenheter kan SFOG lägga grunden till en ny
unik beredskapsplan för framtida kriser
Läs mer och anmäl dig på www.sfogveckan.se