Sök

Säkerhet vid heminduktion

Information från ansvariga för OPTION-studien

Nyligen publicerades en artikel i Jyllands Posten som diskuterade säkerheten vid heminduktion.  Dansk rutin skiljer sig dock från OPTION-studien. Det är viktigt att påpeka att enbart lågriskkvinnor kan delta i OPTION studien och att fostret bedöms med ett extra ultraljud innan igångsättning påbörjas. Alla kvinnor övervakas dessutom de första 45 min på sjukhus för att se hur kvinnan och fostret reagerar på igångsättningsmetoden.  

  

Alla kliniska studier övervakas kontinuerligt för att säkerställa patientsäkerheten – självklart också OPTION studien! Vid ett  möte med studiens Data Safety Monitoring Board i januarihar man inte kunnat se att det finns överhängande risk för den ena eller andra gruppen.  

Alla tillgängliga data talar därför för att OPTION-studien är en säker studie att delta i! Tack till alla som är med och bidrar till studien! 

 

För att läsa mer om tidigare forskning på heminduktion hänvisas till en Cochrane rapport från 2020: 

https://www.cochrane.org/CD007372/PREG_home-versus-inpatient-induction-labour 

och en svensk HTA-analys från 2020: 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su4372-1728378332-389/native/2020_117%20HTA-rapport%20Outpatient%20induction.pdf 

  

För OPTION-studiens styrgrupp