Sök

Nya åtgärdskoder från 230101

Nya koder från 230101 enl socialstyrelsen:

DM028

Abdominell aortakompression, t.ex. vid postpartumblödning

DM032

Planerad och genomförd hemförlossning utan sjukhusvård

DM033

Planerad hemförlossning, överförd till sjukhus under förlossningen före barnets födelse

DM034

Planerad hemförlossning, överförd till sjukhus efter barnets födelse

AK116

Transperinealt ultraljud bäckenbotten

 

Fullständiga listan kan läsas här>>