Sök

Koden U07.1 ska användas vid COVID -19

WHO har beslutat att koden U07.1 ska användas för den nya coronavirusinfektionen 2019

Koden som ska användas ur ICD-10-SE är:
U07.1 COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019]

 DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DIAGNOSSÄTTA (OCKSÅ I OBSTETRIX) COVID -19 ÄVEN I OBSTETRISK JOURNAL VID BEKRÄFTAD COVID-19 INFEKTION HOS ALLA ÖNSKAT GRAVIDA.

 

För att snabbt öka kunskapen om Coronavirusets utbredning och konsekvenser för patienter på svenska förlossnings- och neonatalavdelningar påbörjar Graviditetsregistret i samarbete med Neonatalregistret (SNQ) insamling av uppgift om alla önskat gravida och nyfödda barn till dessa, med säkerställd COVID-19. Inskrivning i SNQ görs även om barnet vårdas på annan avdelning än neonatalavdelning.