Sök

Ansök om forskningsmedel!

Lena Wäpplings Stiftelse utlyser en gång per år medel för forskning inom gynekologi, främst för att diagnostisera och behandla äggstockscancer. Anslag kan sökas under perioden första oktober till femtonde december varje år

Ansökningstid: 1 oktober - 15 december

Mer information och ansökningshandlingar finns på: https://sv.lenawfoundation.com/what-we-do

Antalet forskningsanslag per år varierar. Från år 2022 (ansökan i dec 2021) kommer ett av forskningsanslagen gå till en juniorforskare (vid ansökningstidens utgång har max. 5 år gått sedan disputation). Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologis (SFOGs) vetenskapliga nämnd ansvarar för medicinsk granskning av alla inkomna ansökningar och lämnar rekommendation till stiftelsens styrelse för beslut om tilldelning av medel.

Välkommen med din ansökan senast den 15 december! Lena Wäpplings Stiftelse finansierar gynekologisk forskning för att diagnostisera och behandla äggstockscancer. Stiftelsen har sitt säte i Västerås, men finansierar forskning över hela världen. I april 2021 delade stiftelsen ut nästan en miljon kronor i forskningsanslag.

Följ Lena Wäpplings Stiftelse: Webb - Facebook - Instagram - LinkedIn