Sök

Barbro Westerholm har avlidit

Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att Barbro Westerholm gått ur tiden.

 

 

Barbro Westerholm går som en röd tråd genom Sveriges sexuella och reproduktiva rättigheters historia och har varit en mentor och inspirationskälla för så många av oss.

Som föredragande läkare på dåvarande Medicinalstyrelsen föredrog hon ”en solig majdag” 1964 att man skulle tillåta att p-piller fick säljas på apotek i Sverige. Man hade då fått reda på att kvinnor köpte pillren på svarta marknaden i Kungsträdgården. Ett välkänt citat från Barbro lyder: ”Eftersom väldigt många hade den här rädslan för att bli gravid så blev p-pillret en enorm lättnad för många kvinnor. De var helt enkelt en gåva från skyn när de kom!”

Senare var Barbro Westerholm en av dem som slog larm om biverkningar av just p-piller i form av tromboser. Då var hon verkställande ledamot av Läkemedelsbiverkningsnämnden.

1979 var Barbro Westerholm generaldirektör för Socialstyrelsen (första kvinnan på den posten) och drev då igenom att homosexualitet inte längre skulle klassas som en psykisk sjukdom.

För att nämna några av Barbro Westerholms motioner som riksdagsledamot så motionerade hon 1991 om att öka insatserna för att minska STI och oönskade graviditeter. Hon beklagade då att abortlagens intentioner, att öka dessa ansträngningar, fått ge vika för att mödravården satsade mera på de gravida och menade att man måste kunna göra både och.

2012 motionerade Barbro Westerholm om att riksdagen skulle ge regeringen i uppdrag att öka engagemanget mot osäkra och illegala aborter i världen genom att öka andelen av biståndet för detta ändamål.

Barbro Westerholms engagemang för sexuella och reproduktiva rättigheter upphörde aldrig. Så sent som i december 2022 höll hon ett engagerat anförande om preventivmedlens betydelse för kvinnors frigörelse.

Vi är många som minns henne med värme och känner stor saknad. Hennes engagemang och ledarskap styrdes av en sann övertygelse om att världens väl och ve i mångt och mycket är intimt förknippat med människors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.

Barbro Westerholm blev 89 år. Hon efterlämnar, make, barn, barnbarn och. barnbarnsbarn.

 

Kristina Gemzell Danielsson och Helena Kopp Kallner

 

För SFOG