Sök

Missfall och preventivmedel på distans

Uppdaterade råd från FARG

På förekommen anledning har FARG uppdaterat två av sina råd. Dels kring missfallsbehandling där den stora förändringen är att Mifeprostone kan skickas med hem för att förenkla för kvinnan.

Det andra rådet gäller preventivmedelsförskrivning på distans där man sett att det ofta blir väldigt korta förskrivningar, mindre LARC mm.

Du finner dem här >>