Sök

Medlemskap i SFOG


Som medlem får du föreningens Medlemsblad som utkommer med fem nr/år och tillgång till engelskspråkiga facktidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer-obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Som medlem i SFOG kommer du i åtnjutande av föreningens rika utbildningsutbud i form av kurser, möten och symposier. På det fackliga området verkar föreningen för att kvinnosjukvårdens intressen ska tillgodoses.

SFOG har ett stort antal arbets- och referensgrupper, (ARG) som bevakar utvecklingen inom små och stora områden inom specialiteten.