Sök

Fortbildning för specialister

SFOG har en lång historik av fort- och vidareutbildning. Se vår policy i frågan längst ner på sidan. Ett stort tack till alla eldsjälar som anordnar utbildningarna!

Kurser kan komma att byta datum, ges på distans eller ställas in beroende på Folkhälsomyndighetens restriktioner. 

KURSER HT 21 ÄR ÖPPEN FÖR ANMÄLAN FRAM TILL 2 MAJ! 
För kursanmälan efter söndag, v. 17 (kurser HT) respektive v. 46 (kurser VT), vänligen kontakta kursledaren direkt.

Kurserna finner du i "Kalender" till vänster 

Kursanmälan kurser VT 21 är stängd. För anmälan, vänligen kontakta kursledningen. 

Uppdateringar och restplatser 

 • Hållbar vård med reparativt krisstöd – ledare och läkare tillsammans för arbetsmiljö och patient, 5-8 oktober (Nytt datum!), http://www.claritatisab.com/new-page-1
 • RUL-kursen som kommer hållas i Göteborg SU/Östra under v 16 2021 har kursplatser kvar pga avhopp. Kursanmälan görs direkt till kurssekreterare
  Emelie Lindström Sörquist, emelie.lindstrom@vgregion.se
 • Fortbildningskurs Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi 26-28 maj 2021 har kursplatser kvar. Anmälan görs direkt till kursledningen, gynkurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@kbh.uu.se
 • Fortbildningskurs Tre-dimensionellt (3D) ultraljud inom gynekologi, 24-25 maj 2021, Malmö har kursplatser kvar. Anmälan görs direkt till kursledare ligita.jokubkiene@med.lu.se


 

 

***********************************

 Komplett kursbeskrivning inklusive anmälningslänk finner du i kalendern. 

 • För praktisk information kontakta kursledningen
 • Anmälan är bindande
 • Kommunikation sker via E-post, det är därför viktigt att du anger aktuell E-postadress
 • Vid fulltecknad kurs tag kontakt med kursledningen för eventuell reservplats.
 • Kursavgift anges exklusive moms. 25% moms tillkommer