Sök

Kalender SFOG Fortbildningskurser

Maj 2022

Datum
Event
09 Maj - 10 Maj
Framflyttad till HT 22 - SFOG Fortbildningskurs Caesarean hysterotomy scar: subsequent pregnancy and delivery
Kursledare: Med dr Olga Vikhareva, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Web-baserad kurs via Zoom plattform

December 2022

Datum
Event
05 Dec - 06 Dec
SFOG Fortbildningskurs Endometriosis and infertility: diagnostics and management
Kursledare: Med Dr Ligita Jokubkiene, Docent Povilas Sladkevicius
Plats: Aulan, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, Malmö
06 Dec - 06 Dec
SFOG Fortbildningskurs Ultraljud inom akut gynekologi: diagnostik av akuta och subakuta gynekologiska åkommor  
Kursledare: Med Dr Ligita Jokubkiene, Docent Povilas Sladkevicius
Plats: Aulan, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, Malmö
07 Dec - 08 Dec
SFOG Fortbildningskurs Förlossningsskador: Perineala och levatorskador – diagnostik och handläggning inklusive akuta och sena komplikationer
Kursledare: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, Malmö

Januari 2023

Datum
Event
19 Jan - 20 Jan
Vaginal förlossning efter kejsarsnitt; uppföljning efter kejsarsnitt post partum, och under påföljande graviditet, ultraljuds-undersökning av hysterotomiärr, och optimerad intrapartal handläggning
Kursledare: Andreas Herbst, Olga Vikharera. Kurssekreterare Marie.Henriksson@skane.se
Plats: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, Malmö
30 Jan - 01 Feb
Perinatologi för specialister i obstetrik och neonatologi
Kursledare: Kursledning: med dr Marija Simic, med dr Beatrice Skiöld och docent Ylva Vladic Stjernholm
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Februari 2023

Datum
Event
01 Feb - 03 Feb
Obstetriskt doppler ultraljud
Kursledare: Överläkare Jana Brodszki, med.dr. Föreläsare: Prof. Karel Marsál, Prof. Saemundur Gudmundsson, Ing. Per-Åke Olofsson, öl Jana Brodszki, öl Gisela Ghosh, biomed analytiker Ann Thuring Jönsson
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Mars 2023

Datum
Event
06 Mar - 07 Mar
Ultraljudskurs för barnmorskor som jobbar inom abortverksamhet
Kursledare: Med dr Ligita Jokubkiene, bm Roxana Leyton
Plats: Biblioteket, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, Malmö
09 Mar - 10 Mar
Förlossningsskador: Perineala och levator skador – diagnostik och handläggning inklusive akuta och sena komplikationer
Kursledare: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, Malmö
20 Mar - 21 Mar
Klinisk sexologi
Kursledare: Elsa Lena Ryding, f.d. överläkare, docent och auktoriserad specialist i klinisk sexologi (NACS), Cornelia Liebau, överläkare, Aleris gynmottagning och master i sexologi (Malmö högskola) och Lena Moegelin, överläkare, Mama Mia Stockholm
Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm
20 Mar - 22 Mar
Endometrios
Kursledare: Said Makari, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö, Johanna Nordengren, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö
Plats: Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus Malmö, Jan Waldenströms Gata 5 Malmö
27 Mar - 29 Mar
Bakjourskurs i obstetrik och gynekologi
Kursledare: Caroline Lilliecreutz, Lollo Makdessi Björkström och Katri Nieminen
Plats: 27/3 Clinicum Ingång 50 plan 12 Universitetsjukhuset Linköping. 28-29/3 Quality Hotel Ekoxen Klostergatan 68 Linköping.

April 2023

Datum
Event
17 Apr - 19 Apr
Evidensbaserad fortbildningskurs i preeklampsivård
Kursledare: Stefan Hansson, Lina Bergman
Plats: Best Western Malmö Arena Hotel
18 Apr - 21 Apr
Introduktion för kollegial krisstödgrupp
Kursledare: Anamaria Whitmer Jacobsson spec. OB/GYN, Fredrik Bååthe PhD Medicine doktor, Katri Nieminen Verksamhetschef KK Norrköping, spec OB/GYN, PhD
Plats: Internat på Kuggaviksgården Åsa (söder om Göteborg, vackert beläget vid havet)
19 Apr - 21 Apr
Perinatal immunhematologi
Kursledare: Eleonor Tiblad, Emöke Deschmann, Kajsa Bohlin, Agneta Wikman, Gunilla Ajne, Golbarg Vesterlund
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
19 Apr - 21 Apr
Praktisk Hysteroskopi
Kursledare: Per-Göran Larsson, Maria Widmark, Åse Frisk, Pasi Bauer och Mårten Sjödell
Plats: Skaraborgs Sjukhus Lidköping
20 Apr - 21 Apr
Kurs i behandling av menopausala besvär för specialister i obstetrik och gynekologi
Kursledare: Natalia Cruz, Susanne Sjöström Marija Simic Ingrid Sääv
Plats: Näsby Slott, Täby, Stockholm
24 Apr - 25 Apr
Öppenvårdsgynekologi
Kursledare: Inger Sundström Poromaa och Marie Bixo
Plats: Engelska Parken, Uppsala
24 Apr - 26 Apr
Kolposkopi och cervixcancerprevention – utredning och behandling av kvinnor med atypiska screeningprover
Kursledare: Cecilia Kärrberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Plats: Göteborg – Quality Hotel 11, Maskingatan 11
25 Apr - 27 Apr
Från förlossningsskada till prolaps - bäckenbottendysfunktion genom livet
Kursledare: Sofie Karlström, Emilia Rotstein
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Maj 2023

Datum
Event
08 Maj - 11 Maj
Högriskobstetrik
Kursledare: Karin Pettersson, Anna Sand, Sissel Saltvedt, Gunilla Ajne
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
10 Maj - 12 Maj
Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi
Kursledare: Pietro Gambadauro
Plats: 1/3 distans (kursmaterial tillgängligt innan kursstart) 2/3 Uppsala (11-12 maj)
10 Maj - 12 Maj
Gynekologisk cancer
Kursledare: Charlotte Palmqvist, Åsa Åkesson och Anna Lindfors. Verksamhetsområde gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Exakt adress meddelas senare.
22 Maj - 24 Maj
SFOG- kurs i vulvovaginala sjukdomar - INSTÄLLD PGA FÅ DELTAGARE
Kursledare: Nina Bohm-Starke, Danderyds sjukhus
Plats: Knivsta, Noors Slott (www.noorsslott.se)
24 Maj - 26 Maj
Ultraljudsbedömning av fosterhjärtat -Påbyggnadskurs för barnmorskor och obstetriker
Kursledare: Jana Brodszki, överläkare, med.dr., Verksamhetsområde Kvinnosjukvård, SUS, Lund. Gina Romosan, överläkare, med.dr., Verksamhetsområde Kvinnosjukvård, SUS, Malmö. Misha Bhat, överläkare, Barnhjärtcentrum i Lund. Katrin Fricke, bitr överläkare, Barnhjärtcentrum i Lund
Plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö