Sök

SFOG Fortbildningskurs Påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) approved

SFOG-Fortbildning - 21 Nov - 25 Nov 2022

Kursledare: Professor Lil Valentin, Docent Povilas Sladkevicius, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Kvinnokliniken, plan 3, Jan Waldenströms gata 47, Malmö

Kursledning: Professor Lil Valentin, Docent Povilas Sladkevicius, Med Dr Ligita Jokubkiene 

Kurstid: 21-25 november (måndag till fredag) 2022 OBS! Kursen slutar kl 17 på fredagen! 

Kursort och plats: Kvinnokliniken, plan 3, Jan Waldenströms gata 47, Malmö 

Avsedd för: 20 specialister i obstetrik och gynekologi med goda basala kunskaper i gynekologisk ultraljudsdiagnostik. 

Program: Rikligt bildmaterial, många videodemonstrationer, fallpresentationer, interaktiva sessioner. Teoretiska föreläsningar (ultraljudsfysik, ultraljudsundersökningsteknik, optimering av bild, diagnostik av adnexresistenser, utredning av kvinnor med blödningsrubbningar, ultraljudets roll vid handläggning av kvinnor med bäckensmärta, ultraljudsdiagnostik av djup infiltrerande endometrios, handläggning av icke symptomgivande adnexresistenser och endometriepatologi, ultraljudsdiagnostik av uterusmissbildningar, screening för endometrie- och äggstockscancer, komplikationer i tidig graviditet, mm). ”Live scan” av patienter med uteruspatologi, avancerad endometrios, ovarialförändringar, mm. Möjlighet till IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) certifiering. MUSA, IETA, IDEA terminologi. 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologisk ultraljudsdiagnostik på ett optimalt sätt i kliniken. 

Examination: Skriftlig examination sker i slutet av kursen. Möjlighet till IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) certifiering. 

Kursavgift: 12 500 SEK exklusive moms 

Kontaktperson och anmälan till restplatser: dana.sladkeviciene@med.lu.se    (kurssekreterare) 

Obs: Kursen ges på engelska (internationell kurs). Vid fullbokad kurs och intresse, kontakta gärna kurssekreterare via mejl.