Sök

SFOG Fortbildningskurs Kurs i reproduktionsmedicin och -kirurgi - Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

SFOG-Fortbildning - 24 Nov - 26 Nov 2021

Kursledare: Pietro Gambadauro
Plats: Nätbaserad, med direktsändning

Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

 

Kursledare: Pietro Gambadauro 

Kurstid: 24-26 november 2021 (ons-fre v 47) 

Plats: Nätbaserad, med direktsändning 

Avsedd för: Ca 20 specialister i obstetrik och gynekologi med kliniskt/vetenskapligt intresse för reproduktionsmedicin/kirurgi samt gynekologer under reproduktionsmedicinsk utbildning. 

Program: Infertilitet: definitioner, manlig och kvinnlig utredning (hormonell, bilddiagnostisk, endoskopi) och prognos (t.ex ovarialreservtest). Oförklarad infertilitet. Hormonell dysfunktion relaterad till infertilitet. Ovulationsstimulering. Insemination. Ovarial-, tubar- och uterin faktor (uterusmissbildningar, myom, polyp, adenomyos, adherenser). Endometrios och infertilitet. Upprepade missfall. Endoskopi och fertilitetskirurgi (laparoskopi, hysteroskopi). Provrörsbefruktning/IVF: indikationer, stimulering, IVF-ICSI labb, komplikationer. Avancerade behandlingar.

 Kursmål: Att kunna tillämpa, analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet och vanliga reproduktionsmedicin-relaterade tillstånd. 

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussioner. 

Kursavgift: 9 600 SEK exklusive moms (25% moms tillkommer). 

Kontakt: kurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@kbh.uu.sewww.reproductivesurgery.net/kurs ; @reprokurs