Sök

SFOG Fortbildningskurs Påbyggnadskurs Obstetriskt Ultraljud (RUL)

SFOG-Fortbildning - 19 Apr - 23 Apr 2021

Kursledare: Läk. Dagmar Elofsson, Läk. Eleonor Eriksson, Läk. Anastasis Panaretou, Bm Marie Ordéus Öhman. Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Anmälan

Kursledning: Läk. Dagmar Elofsson, Läk. Eleonor Eriksson, Läk. Anastasis Panaretou, Bm Marie Ordéus Öhman. Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Tid: 19-23 april 2021 (v 16)
Kursort: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Avsedd för: 16 specialister inom obstetrik och gynekologi och

barnmorskor som arbetar med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Kursen ingår i SFOGs utbildningskoncept.
Program: Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten innebär ultraljudsundersökningar av patient vid fyra tillfällen. Vid kursens slut genomförs en teoretisk kunskapskontroll. Ungefär 6 månader efter genomgången kurs planeras en teoretisk och praktisk examination.

Innehåll: Kursen belyser ultraljudsfysik, teknik, säkerhet, biologiska effekter av ultraljud, apparatkännedom, undersökningsteknik och normal fosteranatomi. Vi går igenom fosterdiagnostik samt handläggning av de vanligaste fostermissbildningarna inklusive etiska aspekter gällande detta. Ultraljudets plats i graviditetsövervakning kommer att belysas i form av fetometri, biofysisk profil och flödesmätning.
Typiska patologiska fynd kommer att demonstreras och diskuteras.

Kursmål: Efter genomgången kurs med efterföljande träning på hemort skall man självständigt kunna bedöma viabilitet, identifiera flerbörd och bedöma chorionicitet, datera graviditet, utföra rutinmässig ultraljudsundersökning, identifiera misstänkta avvikelser, bedöma placentaläge, fosterläge, fostervattenmängd och utföra viktskattning.  Kunskap om invasiva/screening metoder inom fosterdiagnostik samt orientering kring handläggning av vanliga fostermissbildningar. Kännedom om bildoptimering och ultraljudssäkerhet.

Examination: Teoretisk och praktisk examination ungefär 6 månader efter erhållen kurs. Certifiering fås efter godkänd examination.

Kursavgift: 13 500 kr, inkluderar avgift för examination.
Kontaktperson: Emelie Lindström, Kurssekreterare Tfn: 031- 343 63 46, emelie.lindstrom@vgregion.se