Sök

SFOG Fortbildningskurs Förlossningsskador: Perineala och levator skador – diagnostik och handläggning inklusive akuta och sena komplikationer

SFOG-Fortbildning - 18 Mar - 19 Mar 2021

Kursledare: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö
Anmälan

Kursledning: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene

Kurstid: 18-19 mars, 2021

Kursort och plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi

Antal deltagare: 30

Program: Föreläsningar om viktiga aspekter av bäckenbottenanatomi innan och efter förlossningen, bäckenbottenfysiologi och funktion, bäckenbottendysfunktion inklusive sexologiska aspekter, utredning av förlossningsskador med fokus på levatorskador, diagnostik och konservativ samt kirurgisk behandling av akuta och sena komplikationer av förlossningsskador, ultraljudets roll i utredning av förlossningsskador inklusive levatorskador, undersökning av normal bäckenbottenanatomi, inklusive tre-dimensionellt ultraljud (Voluson och BK), dynamisk ultraljudsundersökning. Rikligt bildmaterial, fall presentationer, demo/live scan av patienter med normal bäckenbottenanatomi samt med förlossningsskada mm demonstreras.

Examination: Sker kontinuerligt vid diskussioner under seminarier och praktiska övningar. Skriftlig examination sker i slutet av kursen.

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna bäckenbottensanatomi och bakgrund till diagnostik och åtgärd av förlossningsskador och utredning samt åtgärd av akut och sena komplikationer inklusive levatorskador.

Kursavgift: 10 000 SEK ex moms

Vid frågor eller fullbokad kurs mejla till:  ligita.jokubkiene@med.lu.se