Sök

Tre-dimensionellt (3D) ultraljud inom gynekologi - NYTT KURSDATUM - Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

SFOG-Fortbildning - 11 Okt - 12 Okt 2021

Kursledare: ligita.jokubkiene@med.lu.se
Plats: Lilla Aulan, Jan Waldenströms gata 5, 20502 Malmö

Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

 

NYTT Kursdatum, framflyttad från 24-25 maj 2021!

Kursledare: Ligita Jokubkiene m fl

Språk:  Svenska

Tid: 11-12 oktober 2021

Plats och ort: Medicinskt forskningscentrum, Jan Waldenströms gata 5, Malmö

Avsedd för: 30 specialister i obstetrik och gynekologi med basala kunskaper i ultraljudsdiagnostik.

Program: Kursen är riktad mot gynekologer med intresse för tre-dimensionellt (3D) ultraljud. Målet med kursen är att förse kursdeltagarna med grundläggande kunskaper inom 3D ultraljud och dess användning inom gynekologi. 

Teoretiska föreläsningar:

  • 3D ultraljudsundersökningsteknik, bildupptagning,
  • 3D ultraljudsbildanalys- manuell och automatiserad
  • praktisk användning inom klinisk verksamhet
  • rikligt bildmaterial inklusive fall

Praktiska övningar:

  • hands-on övningar på basal och avancerad nivå med hjälp av software dedikerad för 3D ultraljud
  • 3D ultraljudsbildanalys av kliniska fall

  Examination: Skriftlig och praktisk examination sker i slutet av kursen.

Kursmål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda 3D ultraljud inom gynekologi

Kursavgift: 10 000 kr exklusive moms

Kontaktperson och frågor kring anmälan: ligita.jokubkiene@med.lu.se