Sök

Tre-dimensionellt (3D) ultraljud inom gynekologi

SFOG-Fortbildning - 26 Nov - 27 Nov 2020

Anmälan

Kursledare: Ligita Jokubkiene m fl

Språk:  Svenska

Tid: 26-27 november, 2020.

Plats och ort: Medicinskt forskningscentrum, Jan Waldenströms gata 5, Malmö

Avsedd för: 30 specialister i obstetrik och gynekologi med basala kunskaper i ultraljudsdiagnostik.

Program: Kursen är riktad mot gynekologer med intresse för tre-dimensionellt (3D) ultraljud. Målet med kursen är att förse kursdeltagarna med grundläggande kunskaper inom 3D ultraljud och dess användning inom gynekologi. 

Teoretiska föreläsningar:

  • 3D ultraljudsundersökningsteknik, bildupptagning,
  • 3D ultraljudsbildanalys- manuell och automatiserad
  • praktisk användning inom klinisk verksamhet
  • rikligt bildmaterial inklusive fall

Praktiska övningar:

  • hands-on övningar på basal och avancerad nivå med hjälp av software dedikerad för 3D ultraljud
  • 3D ultraljudsbildanalys av kliniska fall

  Examination: Skriftlig och praktisk examination sker i slutet av kursen.

Kursmål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda 3D ultraljud inom gynekologi

Kursavgift: 10 000 kr exklusive moms

Kontaktperson och frågor kring anmälan: ligita.jokubkiene@med.lu.se