Sök

Advanced course on ultrasound examination of endometriosis and adenomyosis

SFOG-Fortbildning - 17 Okt - 18 Okt 2022

Kursledare: Lil Valentin, Povilas Sladkevicius, Ligita Jokubkiene
Plats: Webbaserad via ZOOM

Tid: 17 -18 oktober 2022

Plats:
Web-baserad kurs (Zoom)

Anordnad av: Verksamhetsområde kvinnosjukvård, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi med minst basal kunskap och färdighet i gynekologiskt ultraljud samt intresse för endometrios 

Program: Föreläsningar, live scanning, fall presentationer. Kursen inkluderar bild-optimering, undersöknings-teknik, lilla bäckenets anatomi så som den ses med ultraljud (centrala, främre, bakre och laterala ”compartment”), ultraljudsutseendet av djup endometrios i olika organ (ovarier, uterus, sakro-uterin-ligament, tarm, urinblåsa, bukvägg, navel, ljumske, ileo-caekal-regionen, nerver) ultraljudsutseende och klassifikation av adenomyos. Mät-teknik, standardiserad terminologi (IDEA, MUSA), diagnos av decidualisering av endometrios under graviditet och malignisering i endometrios.

Mål: Kursen syftar till att ge deltagarna en teoretisk bas för att använda ultraljud för att upptäcka
endometrios och adenomyos och att avgöra utbredningen av sjukdomen, att beskriva ultraljudsfynden med standardiserad terminologi, att diagnostisera decidualisering i endometriom och ge endometriospatienter råd om malignitetsrisk.

Språk: Engelska

Internationellt erkända föreläsare: Lil Valentin, Antonia Testa, Mala Sibal, Mathew Leonardi, Tina Tellum, Ladbans Kaur, Axel Forman, Gernot Hudelist, Jörg Keckstein, Kristine Aas Eng, Povilas Sladkevicius, Ligita Jokubkiene

Examination: Teoretisk test

Price:  7000 SEK + 25% MOMS (7000+1750 = 8750 SEK)

Kontakt, information
: Dana Sladkeviciene, dana.sladkeviciene@med.lu.se

Kursen är web-baserad (Zoom). Deltagarna kan följa kursen hemifrån eller från annan plats. En dator med kamera, mikrofon och högtalare behövs liksom väl fungerande internet-uppkoppling. Länk, kod och program kommer att skickas ut före kurs-start.